afval scheidenIn de ruimtes voor ambtenaren op het Stadhuis wordt afval in 5 stromen gescheiden: restafval, PBD (plastic, blik en drankkartons), GFT, koffiebekers, papier en karton. In de publieke ruimtes wordt echter maar in twee afvalstromen gescheiden: PBD en restafval. De gemeente bekeek of dit beter kon.


De gemeente wil het goede voorbeeld als er van de bewoners wordt verwacht dat ze het afval goed behoren te scheiden, maar kon geen beter voorstel vinden voor het scheiden van het afval in het publieke deel van het Stadhuis-Forum.

Wethouder Groeneveld laat de gemeenteraad in een memo weten dat er gezocht is naar een alternatief, maar dat dit niet gevonden is. Groeneveld: “Er is bewust gekozen om scheiding in GFT, koffiebekers, papier en karton voor het Forum niet te doen. Weinig bezoekers van het Forum komen met GFT afval naar binnen en van de enige aanwezige koffieautomaat wordt weinig gebruikgemaakt. Ook is het papier en karton een beperkte afvalstroom in het Forum. Een uitbreiding naar vijf soorten is daarom weinig efficiënt.”

-advertenties-

-goede doel-