buurtcentrum Nathaliegang RokkeveenDe gemeente houdt voet bij stuk: activiteitencentrum De Vlieger blijft gesloten. Het activiteitencentrum in Rokkeveen, dat al sinds begin jaren 90 bestaat, sluit en de activiteiten gaan over naar de inlooplocatie aan de Nathaliegang. De sluiting bracht veel onrust met zich mee onder gebruikers.

Naast onrust en vragen van gebruikers van het activiteitencentrum stelden ook 5 politieke partijen, Zoetermeer Vooruit, Zó! Zoetermeer, SP, LHN en Partij Democratie voor Zoetermeer, vragen aan het college over de sluiting. Wethouder Ter Laak blijft echter bij de voorgenomen sluiting, die noodzakelijk is door de afgesproken bezuinigingen voor inZet. Vanaf januari 2022 moet er jaarlijks € 200.000,- bezuinigd worden en dit loopt op tot € 600.000,- vanaf 2025. Dit is besloten in het raadsvoorstel Gebiedsgerichte Ondersteuning, dat in juni 2020 door de raad is aangenomen.

 

Sluiting De Vlieger

Sinds 1 mei 2021 worden de activiteiten in De Vlieger in Rokkeveen georganiseerd door inZet. Vanuit de opdracht van de gemeente om diensten en locaties te combineren om dubbelingen tegen te gaan besloot inZet de activiteiten van De Vlieger per 1 september te verplaatsen naar het inloopcentrum Nathaliegang, ook in Rokkeveen. Veel activiteiten zijn al verplaatst, maar enkele activiteiten zoals het biljarten kunnen niet op de Nathaliegang plaatsvinden vanwege ruimtegebrek.
InZet wil op deze manier de inlooppunten clusteren tot zes inlooppunten in Zoetermeer. Dit betekent dat ook bijvoorbeeld het Vonkje in Oosterheem gestopt is en wordt overgenomen door alternatieve activiteiten in het inloopcentrum van inZet aan het Zanzibarplein.

 

Werkwijze inZet

InZet werkt anders dan inwoners gewend zijn. Voorheen gingen inwoners met hun hulpvraag rechtstreeks naar de aanbieder die zij kenden en waar zij hulp van wilden. Als iemand inZet belt voor een hulpvraag, wordt de vraag door de instelling uitgezet naar de verschillende aanbieders, zoals Kwadraad Maatschappelijk Werk, Palet Welzijn, Stichting Piëzo, Vierstroom Zorg Thuis en WMO Maatwerk. Inzet heeft hierbij de opdracht om formele en informele ondersteuning aan elkaar te verbinden. De inZet medewerker zoekt na de intake voor passende zorg bij de hulpvraag, cliënten melden zich dus niet meer rechtstreeks aan bij één aanbieder.
Wethouder Ter Laak beseft dat deze nieuwe manier van werken onvermijdelijk aanloopproblemen met zich meebrengt. Het is volgens Ter Laak echter te vroeg om nu al te evalueren, omdat inZet pas 3 maanden bezig is.

Elke dag het Zoetermeerse nieuws in uw mailbox? Blijf op de hoogte van het laatste Zoetermeerse nieuws en meldt u aan voor onze nieuwsbrief!

zoetermeeractief.nieuwsbrief

-advertenties-

-goede doel-