2019220 recreatiebaden 01De gemeente kiest, vanaf de oplevering van het nieuwe zwembad in het Van Tuyllpark, voor 1 exploitant van al het zwemwater in Zoetermeer. Doelstelling is om de aanbesteding eind 2021 afgerond te hebben. De voorkeur gaat uit naar een partij met ervaring met het exploiteren van zwembaden.

Deze partij zal dan het nieuwe zwembad én zwembad De Veur in Rokkeveen gaan beheren. De overeenkomst zou moeten gelden voor een termijn van 10 jaar met één optie voor verlenging met 5 jaar. Naast de financiële aspecten zijn ook maatschappelijke taken belangrijk. Te denken valt hierbij aan verschillende bijzondere doelgroepen, recreanten en onderwijs. De exploitant moet zorgen voor recreatief zwemmen en biedt zwemuren aan aan de zwemverenigingen in Zoetermeer.

Het college wil de huidige zwemactiviteiten, zoals ouder-kind zwemmen, voortzetten, maar de exploitant wordt ook gevraagd het doelgroepenaanbod te actualiseren en zo mogelijk aan te vullen met nieuwe activiteiten waarbij ook ochtend- en banenzwemmen aandacht krijgen.

In maart is een aannemer gevonden voor de bouw van het zwembad, Vaessen Bv, die het bad in het eerste kwartaal van 2023 wil opleveren.

Lees ook:

Aannemer-gevonden-voor-bouw-zwembad

Bouwovereenkomst-zwembad-van-tuyllpark-ondertekend

-advertenties-

-goede doel-