watertuintjes Broekwegwetering

De nieuwe watertuintjes langs de Broekwegwetering


Het Noord-Aa, of Zoetermeerse Plas, heeft al jaren te kampen met blauwalg in de zomermaanden, waardoor zwemmen ontraden wordt. Er worden al jarenlang, met wisselend succes, maatregelen genomen om de overlast te beperken, maar nu wil de gemeente ook de oorzaak van blauwalg aanpakken: fosfaatrijk water.


In een meerjarenaanpak, ‘Ons Blauwe Goud’, beschrijft de gemeente hoe zij samen met hoogheemraadschap van Rijnland de blauwalg wil tegengaan. De algengroei wordt bevorderd doordat veel voedselrijk (fosfaatrijk) water vanuit de polder het meer in stroomt. Door het omdraaien van de stroomrichting komt er veel minder fosfaatrijk water in de plas en is de verwachting dat de problemen definitief verholpen zijn of sterk verminderen.

 

Uitval zwemdagen

De zwemkwaliteit van de plas wordt door metingen in de gaten gehouden. Zo blijkt uit de metingen dat in de afgelopen jaren zwemmen in de Zoetermeerse plas vele dagen per seizoen niet mogelijk was. In 2017 en 2018 waren er rond de 45 dagen waarop een waarschuwing of negatief zwemadvies gold. In 2019 waren dit 36 dagen en 2020 9 dagen.

De verbetering in 2020 is te danken aan de pilot met ultrasone geluidsgolven vanaf een aantal boeien in de Zoetermeerse Plas. Daardoor neemt het drijfvermogen van de blauwalgen af en kunnen de groenalgen domineren. Bovendien wordt hiermee een blauwalgen bloei voorkomen en is er geen negatieve invloed op de waterkwaliteit of gezondheid voor mens en dier. De boeien zijn ingezet door het Zoetermeerse bedrijf LG Sonic en werken op zonne-energie.

 

Maatregelen

De proef met ultrasone geluidsgolven wordt voortgezet en heeft al bewezen een goede invloed te hebben op de bestrijding van blauwalg. Maatregelen op langere termijn, circa 5 jaar, richten zich vooral op een afname van het fosfaatgehalte van het water. De bodems van de Zoetermeerse Plas en de Broekwegwetering zijn verzadigd met fosfaatrijk slib, de Broekwegwetering wordt daarom de komende tijd uitgebaggerd.
Langs de kade van de Broekwegwetering zijn watertuintjes geplaatst met planten die het water filteren. Ook In totaal zeven kleine gebieden langs de oevers van de Noord Aa worden heringericht met als doel het filteren van het water en het vergroten van de biodiversiteit.

 

Omdraaien stroomrichting

Het omdraaien van de stroomrichting, zodat het fosfaatrijke water niet langer de Zoetermeerse Plas in stroomt is een groot project, in samenwerking met het hoogheemraadschap van Rijnland. Het hoogheemraadschap van Rijnland zal de komende vijf jaar gemalen, waterstromen en watergangen aanpassen voor de herinrichting van het waterstelsel tussen de Nieuwe Driemanspolder en de Zoetermeerse plas.
Op een aantal plaatsen moeten nieuwe watergangen komen, waaronder bij het Jagersbos in de wijk Meerzicht en aan de noordkant van het Westerpark. De sloten en vijvers in het stedelijk gebied zijn vaak verbonden door lange ondergrondse buizen, oftewel duikers. De duiker bij het Jagersbos is wel 400 meter lang. Het graven van meer open water zorgt voor een betere doorstroming en verbinding tussen waterpartijen, waardoor de Zoetermeerse plas kan worden ontlast en er ook lokaal een verbetering in de waterkwaliteit en leefgebieden voor planten en dieren wordt verwacht.
Naar verwachting wordt er de komende drie jaar aan de watergangen langs het Westerpark en Jagersbos gewerkt.

 

Elke dag het Zoetermeerse nieuws in uw mailbox? Blijf op de hoogte van het laatste Zoetermeerse nieuws en meldt u aan voor onze nieuwsbrief!

zoetermeeractief.nieuwsbrief

-advertenties-

-goede doel-