schets markt en centraal parkEr is nog geen aannemer gevonden die het project Markt 10 binnen het budget van de gemeente wil bouwen. In januari dit jaar startte de gunningsfase met drie partijen die elk een plan hebben opgesteld en prijsopgave hebben gedaan.

Het plan omvat de realisatie van twee woontorens met parkeergarage onder het marktplein in het Stadshart en de inrichting van het omliggende openbaar gebied, marktplein en minibos. Bij alle drie de partijen is het struikelpunt de parkeergarage, deze is volgens hen niet binnen het budget van de gemeente te realiseren. De planning was om de opdracht voor de bouw begin juni 2021 te gunnen. Dit gaat nu niet lukken, er wordt nu een mededingingsprocedure met onderhandeling gestart. Met alledrie de partijen wordt onderhandeld over de prijs en de uitvoeringscondities.


Wethouder Paalvast stelt in een memo aan de raad verrast te zijn door de uitkomsten van de aanbesteding. Paalvast: “Onze verwachting was dat we de opdracht binnen budget konden gunnen. We onderzoeken hoe de grote verschillen zijn ontstaan en schakelen een onafhankelijke partij in die beoordeelt of de extra investeringskosten reëel zijn.”


Nieuwe planning

De onderhandelingen starten eind juni en het college wil deze vóór de zomervakantie afronden. De verwachting is wel dat de prijs, ook na onderhandeling, boven het door de raad beschikbaar gestelde budget ligt.

-advertenties-

-goede doel-