De ontwerp omgevingsvisie Zoetermeer 2040 is maandagavond vastgesteld door de gemeenteraad. De visie geeft een vertrekpunt en richting voor de komende 20 jaar, hoe Zoetermeer zich kan ontwikkelen en een fijne stad blijft voor wonen, werken en recreëren.

IMG 0367“Het blijft balanceren op een dun koord”, geeft wethouder Jan Iedema toe, “bij elke beslissing wordt geprotesteerd, maar als we helemaal niets doen staan zéker heel veel mensen op hun achterste benen!” Het voorstel kon in ieder geval op veel steun rekenen van de gemeenteraad en werd met grote meerderheid (33 tegen 5) aangenomen.

 

Toekomst van de stad

De laatste jaren liep de woonaantrekkelijkheid in Zoetermeer achteruit en de verschillen tussen wijken en buurten nemen toe. Alleen woningen bouwen is niet voldoende: het gaat de gemeente om het versterken van de bestaande buurten en wijken. De keuzes die nu gemaakt worden zijn van invloed op hoe de stad er in de toekomst uitziet.

De nieuwe koers is gericht op kansengelijkheid en leefbaarheid, op het verduurzamen van de stad en de vernieuwing van de economie. De visie is gestoeld op een aantal pijlers, het groene karakter van elke wijk is daar één van. Elke Zoetermeerse wijk heeft een eigen park en veel groen. Iedema is trots op het groene karakter van Zoetermeer en wil kijken hoe het groen meer ingezet kan worden voor dagelijks gebruik door de bewoners. Ontwikkelen en ontplooien is ook zo’n pijler, doordat ingezet wordt op leerlijnen van 0 tot 100 kunnen burgers een leven lang leren en zich ontwikkelen. Vernieuwing hierin zie je bij het onderwijs: mbo en hbo werken steeds meer samen en bieden bijvoorbeeld ook ruimte voor onderwijs voor mensen die al een baan hebben.

 

Grootste verandering

De grootste verandering in de omgevingsvisie Zoetermeer 2040 is ‘integraal bezig zijn’, aldus wethouder Iedema. Veranderingen staan niet op zichzelf, maar hebben hun invloed op de hele samenleving. “Hoe past alles in elkaar, daar zijn we mee bezig. Een nieuwe basisschool heeft ook een belangrijke functie in de buurt en kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor sport of een buurtcentrum.”

In eerste instantie worden buurten en wijken aangepakt die in sociaaleconomische kracht achteruitgaan. Dit zijn delen van de wijken Meerzicht, Buytenwegh en Seghwaert. Ook hier wordt op meerdere vlakken tegelijk ingezet, sociaal, economisch en veiligheid.

 

Reacties op de ontwerp omgevingsvisie

De ontwerp omgevingsvisie ligt van 25 juni tot en met 5 augustus 2021 ter inzage bij de Omgevingsbalie in het Stadhuis-Forum aan de Engelandlaan 502. Iedereen kan tot en met 5 augustus 2021 zijn of haar zienswijze over de ontwerp omgevingsvisie Zoetermeer 2040 geven. In verband met de coronamaatregelen is de Omgevingsbalie niet op de gebruikelijke tijden geopend. Voor het inzien van de ontwerp omgevingsvisie Zoetermeer 2040 kan een afspraak gemaakt worden via het digitale afspraakformulier op de website www.zoetermeer.nl. De omgevingsvisie is vanaf vrijdag ook in te zien op de website doemee.zoetermeer.nl en www.zoetermeer.nl/2040

 

Foto: Wethouder Iedema

Elke dag het Zoetermeerse nieuws in uw mailbox? Blijf op de hoogte van het laatste Zoetermeerse nieuws en meldt u aan voor onze nieuwsbrief!

zoetermeeractief.nieuwsbrief

-advertenties-

-goede doel-