Het college heeft een memo naar de gemeenteraad gestuurd met de kosten en baten van het nieuwe afvalbeleid. Het blijft echter nog onduidelijk wat nu precies die kosten zijn. "Het is een complexe zaak", aldus wethouder Groeneveld.


mulltonnen 3979757 1920In het memo worden de cijfers gegeven van de verlaging van de afvalstoffenheffing. Door het referendum dat in maart 2022 zal worden gehouden over het afvalbeleid, is al het beleid op ‘pauze’ gezet. In het nieuwe afvalbeleid, zou vanaf 2021 de afvalstoffenheffing die burgers moeten betalen omlaag gaan. In 2021 zou deze heffing in totaal omlaag gaan met € 173.000, wat oploopt naar € 723.000 in 2026. Het verlagen van de heffing zou mogelijk zijn door besparingen in het nieuwe afvalbeleid.
Wethouder Groeneveld: “Maar de besparingen gaan nu niet door, omdat het beleid ‘on hold’ staat. Het was ook echt stoeien met dit memo, je probeert een werkelijkheid te beschrijven die er niet is en er misschien ook niet komt. Dat maakt het heel complex.”

 

Andere kosten

Andere kosten, die invloed hebben op het afvalstoffenbeleid, staan niet in het memo vermeld. Het gaat dan bijvoorbeeld om de stijgende kosten van het verwerken van matrassen. In het nieuwe afvalbeleid zouden matrassen apart ingezameld worden om gerecycled te worden, dit is goedkoper dan verwerking door verbranden van de matrassen met het restafval. Het nieuwe beleid wordt echter niet uitgevoerd, zodat het op dit moment duurder is om de matrassen te verwerken.
Door het nieuwe afvalstoffenbeleid zouden kosten bespaard worden, maar aan de andere kant zou het nieuwe beleid ook weer geld kosten door de (invoerings)kosten ervan. Op dit moment is volstrekt onduidelijk wat er nu gaat gebeuren met de tarieven en het beleid. Pas na het referendum kunnen hier weer besluiten over genomen worden.Stijging afvalstoffenheffing

In plaats van een daling van de afvalstoffenheffing die betaald moet worden, zien de Zoetermeerders straks waarschijnlijk hun afvalstoffenheffing stijgen. De kosten die de gemeente betaald voor het verwerken van restafval zijn al jaren geleden gestegen, maar de gemeente heeft dit de afgelopen jaren opgevangen met geld uit een reserve. Dit geld is nu op en de gestegen kosten zullen waarschijnlijk bij de burger terecht komen.

In ons 'overzicht Afval artikelen' leest u alles over het referendum over het Afvalbeleid: Overzicht-afval-artikelen

-advertenties-

-goede doel-