bevrijdingZTMEr is niet veel filmmateriaal van de bevrijding van Zoetermeer. In deze film zie je Zoetermeerder Henk Klos die commentaar geeft op unieke beelden van de bevrijding en de terugkomst van de burgemeester en het portret van de Koningin.

Het tempo van de film is voor onze begrippen vrij traag, maar het is waardevol beeldmateriaal. Henk Klos vertelt wat er tijdens en vlak na de bevrijding gebeurd. We zien de bevrijders door de Dorpsstraat marcheren en de terugkeer van burgemeester Noé Vernède en zijn vrouw. Maar ook de terugkeer van het 'ondergedoken' portret van onze Koningin Wilhelmina. Zoetermeerder Henk Klos zegt in de film: "Het was echt een feestelijke gebeurtenis, want feitelijk, ja, die 8e mei waren we feitelijk pas echt vrij."

 

In de film met als titel ‘De Bevrijding van Zoetermeer’ zijn bewegende beelden te zien van de bevrijding van Zoetermeer op 8 mei 1945, de herbegrafenis van onder meer John McCormick en de terugkeer van burgemeester Noé Vernède nadat hij eerder in 1944 was ondergedoken.
Op 4 mei capituleerde de Duitse admiraal Von Friedeburg in Lüneburg namens de Duitse troepen in Noordwest-Duitsland, Nederland, Sleeswijk-Holstein en Denemarken voor de Britse veldmaarschalk Montgomery. Op de dag dat deze capitulatie inging, 5 mei, werd de Duitse opperbevelhebber Johannes Blaskowits door de Canadese generaal Charles Foulkes ontboden naar Hotel De Wereld in Wageningen om daar in het bijzijn van prins Bernhard (commandant van de Binnenlandse Strijdkrachten) de uitwerking te bespreken van de capitulatie van de Duitse troepen in Nederland. Blaskowits stemde in met het document met overgavebevelen waarin de uitvoering van de onvoorwaardelijke capitulatie in stond beschreven. Daarnaast vroeg hij 24 uur om zijn militairen in te lichten en zich ervan te kunnen verzekeren dat hij kon voldoen aan de afspraken om militaire informatie te leveren.


De volgende dag, op 6 mei, werden in de aula van de Landbouwhogeschool in Wageningen de gedetailleerde technische uitwerking van de Duitse terugtrekking nader uitgewerkt door de Duitse en Canadese delegaties en dat document werd die middag door Blaskowitz en Foulkes ondertekend. Vanaf dat moment konden de geallieerden West-Nederland binnentrekken en op woensdagochtend 8 mei kwamen de Canadese militairen aan in Zoetermeer. In het filmpje ‘De bevrijding van Zoetermeer’ zijn bewegende beelden te zien van de Canadese bevrijders in de Dorpsstraat op 8 mei 1945.


Op de beelden is ook de joodse familie te zien die ondergedoken zaten bij koster Wieriks van de Oude Kerk. Ook de Binnenlandse Strijdkrachten zijn te zien en de herbegrafenis van John McCormick, Kees van Eerden, Jan Hoorn en Jacob Leendert van Rij op 31 oktober 1945 bij de Oude Kerk. En tot slot is de terugkeer te zien van burgemeester Noé Vernède, hij had op 10 oktober 1944 het besluit genomen om onder te duiken om geen verantwoordelijkheid meer te hoeven dragen voor het oproepen van mannen die gedwongen aan de verdedigingswerken van de Duitsers moesten werken.

In het filmpje zijn verder de oud Zoetermeerders Henk Klos en Dick van der Vooren te zien.


Bronnen:

Jolly Duck
75 jaar bevrijding | Duitsers stribbelen tegen bij capitulatie | NOS
75 jaar bevrijding | Verwarring in West-Nederland: waar blijven de bevrijders? | NOS

Foto: screenshot van de leader van de film

 

-advertenties-

-goede doel-