Dutch Innovation FactoryAudit & Risk Solutions vestigt zich in de Dutch Innovation Factory. Zij zijn gespecialiseerd in risicobeheersing, informatiebeveiliging en het uitvoeren van audits. In de DIF werken studenten en ondernemers samen en delen kennis.

 

De Dutch Innovation Factory (DIF) is ook in deze tijd een interessante omgeving voor bedrijfshuisvesting: “Binnen de Factory komen kennis, innovatie, IT en omgaan met risico’s bij elkaar en in dat ‘oog van de storm’ willen wij actief en zichtbaar zijn. Wij geloven namelijk in bedrijven en individuen die risico’s durven nemen of juist bewust risico’s durven te vermijden. Wij denken met onze expertise en jarenlange ervaring bedrijven en studenten uitermate goed van dienst te kunnen zijn in hun missie om hun doelen te bereiken,” vertelt Marc van der Veen van Audit & Risk Solutions.

 

Over Audit & Risk Solutions

Audit & Risk Solutions richt zich op organisaties die bewuster en transparanter om willen gaan met risico’s. Enerzijds om beter bestand te zijn tegen een crisis zoals de huidige coronacrisis. Anderzijds om onderscheidend te zijn ten opzichte van hun concurrenten. Ook richten zij zich op audits, een systematische en periodieke controle van een organisatie of bedrijf, en dan vooral van de boekhouding en jaarrekeningen.
Van der Veen: “Wij geloven in een betere en duurzamere wereld door bewust en transparant met risico’s om te gaan. Onze filosofie is kennis te delen en organisaties inzicht te verschaffen in complexe vraagstukken op het gebied van audit en risicomanagement, door mee te denken en door kritisch en pragmatisch te zijn. Wij willen ons steentje bijdragen aan robuuste en veerkrachtige organisaties”.

 

-advertenties-

-goede doel-