volle Afvalbak 1Het aantal geldig ingediende verklaringen voor het referendum over het Afvalbeleid komt per 1 februari op totaal 5.234. Dit is ruim over de drempel van 4.876, wat behaald moest worden voor het definitief verzoek voor een referendum over het raadsbesluit Afval- en grondstoffenbeleidsplan 2021.

Toch moet de raad wachten tot 23 februari, het einde van de verzoekstermijn voor het definitief verzoek, voordat het verzoek kan worden toegewezen. In theorie kan de raad het verzoek afwijzen, maar vooralsnog lijkt er geen sprake te zijn van een uitzonderingsgrond. Volgens de planning van de gemeente zou de gemeenteraad een besluit over het wel of niet toekennen van het referendum moeten nemen in de vergadering op 6 april 2021. Bij een positief besluit vindt het referendum dan niet eerder plaats dan op 6 juni 2021 en niet later dan 6 april 2022.
Het referendum kan afzonderlijk worden gehouden maar kan ook worden gecombineerd met de gemeenteraadsverkiezingen die op 16 maart 2022 plaatsvinden.

 

Raadgevend referendum

Als de datum van het referendum eenmaal bekend is, moet ook nagedacht worden over de vragen die gesteld gaan worden. Deze vragen worden opgesteld door een referendumcommissie, ingesteld door de raad op voordracht van het college. In deze commissie zullen tenminste drie onafhankelijke deskundigen zitten. Het college is inmiddels gestart met het voorbereiden van de referendumcommissie. Gezocht wordt naar onafhankelijke deskundigen met kennis van de wetenschap en uit het werkveld.
Het referendum wordt als geldig beschouwd als meer dan 30% van de kiesgerechtigden een stem heeft uitgebracht. Het betreft een raadgevend referendum.

-advertenties-

-goede doel-