zonnepaneel op dakDe raad heeft het raadsvoorstel Lokale verkenning windenergie en zonnestroom aangenomen met 30 stemmen voor en 8 stemmen tegen. De stemming verliep via een briefstemming, de uitslag hiervan was dan ook niet meteen na de raadsvergadering van 25 januari bekend, maar een paar dagen later, op 28 februari.

Zoetermeer wil vooral veel zonnestroom in de stad en wel zoveel mogelijk op daken, geluidwallen en parkeerplaatsen. De ambitie is om voor 2030 30% tot 40% van de daken, geluidwallen en parkeerplaatsen te voorzien van zonnepanelen. De groengebieden worden ontzien, hier worden geen windturbines of zonnevelden geplaatst, met uitzondering van twee zonlocaties. De twee locaties voor zonnestroom die verder onderzocht worden zijn het baggerdepot in Oosterheem en de Roeleveenseweg aan de A12. Een andere mogelijke zonlocatie, aan de Slootweg, wordt niet verder onderzocht omdat deze plek te grote nadelen heeft voor de bewoners van het gebied en niet te combineren is met de agrarische functie van het gebied. Er worden hier namelijk schapen gehouden.

 

Kleine daken

Op dit moment wordt op kleine daken 11,4 GWh opgewekt met zonnepanelen, dit kan uitgebouwd worden tot een opbrengst tussen de 92-126 GWh als 30% tot 40% van de daken benut wordt. De opbrengst van grote daken, parkeerplaatsen en geluidschermen komt neer op tussen de 89 en 119 GWh voor 2030. Bijna 15% van deze daken, parkeerplaatsen en geluidschermen is nu al voorzien van zonnepanelen in Zoetermeer. 

 

Opbrengst voor de regio

Een amendement van LHN om de investeringen in windenergie of zonnestroom alleen te gebruiken in de regio is aangenomen. Dit voorkomt dat buitenlandse investeerders er met de opbrengst van een zonnepark vandoor gaan. Ook wordt er overlegt met het bedrijfsleven, onder andere met organisaties zoals DeZo, DuurSamen en het nieuwe energieloket, over de aanleg van zonnepanelen op daken.

Elke dag het Zoetermeerse nieuws in uw mailbox? Blijf op de hoogte van het laatste Zoetermeerse nieuws en meldt u aan voor onze nieuwsbrief!

zoetermeeractief.nieuwsbrief

-advertenties-

-goede doel-