20200930Burgmeester zm 12Burgemeester Bezuijen gaf maandagavond 18 januari in de gemeenteraadsvergadering uitleg over de aanpak van de onrust in Oosterheem. De onrust wordt volgens Bezuijen veroorzaakt door een kleine groep jongeren, ongeveer 14, die veel overlast veroorzaken.

De gemeente is op meerdere fronten bezig met een aanpak van de overlast in de wijk Oosterheem. Bezuijen: “Veiligheid is een basisvoorwaarde. Deze overlast heeft dan ook een grote impact op de hele buurt.” Maatregelen die onder meer al zijn genomen betreffen verscherpt toezicht van handhaving, cameratoezicht op bepaalde plekken in de wijk en alcohol-, lachgas- en samenscholingsverboden. Recent is er in de wijk ook een woning gesloten na de vondst van verdovende middelen en is een gezin uit de wijk verhuisd.
De gemeente wil echter niet alleen inzetten op repressie, maar ook preventie inzetten om de overlast te verminderen. Bezuijen: “Het is een kleine groep jongeren die voor de grootste problemen zorgt, het gaat om een groep van ongeveer 14 jongeren. Wij proberen die groep goed in kaart te brengen en ook voor hulp te zorgen in de gezinnen van die jongeren. Want het zijn geen criminele gezinnen, maar meestal maar één lid van het gezin dat voor problemen zorgt.”

 

Uit huiszetting

De burgemeester gaf, op vragen van de raad, aan dat gedwongen uit huiszetting niet aan de orde is. Soms kan het een gezin wel helpen om te verhuizen, om zo hun leven weer op orde te krijgen, maar dit gaat in overleg met het gezin en de woningbouwvereniging. Bezuijen: “We willen ook het gezin hierbij helpen en ondersteunen, want zij zitten ook vaak met de handen in het haar. Een verhuizing kan dan ook rust geven voor het gezin in kwestie.”

 

Preventie

Voor verdere preventie wordt in de wijk ingezet op het voorkómen van aanwas van nieuwe probleemjongeren. Zo geeft de politie of jeugdmarshall op scholen voorlichting aan de jongere kinderen en wordt er binnenkort een veiligheidsavond georganiseerd voor handhavers, jeugdmarshalls, de jongeren zelf en de gemeenteraad om te kijken wat er allemaal speelt in de wijk.

 

Effect maatregelen

Volgens Burgemeester Bezuijen hebben de maatregelen in Oosterheem zeker al effect, maar vergt de aanpak ‘een lange adem’. “Dit is geen kwestie van een snelle oplossing, maar de afgelopen maanden zagen we zeker effect van de maatregelen. Het was in Oosterheem, tot aan het incident begin januari, merkbaar rustiger. We hebben als doel om deze periode af te sluiten met een groot buurtfeest voor de buurtbewoners, veel bewoners hebben al gezegd dat ze hier graag aan mee willen werken. Veel bewoners geven ook aan dat ze met veel plezier in Oosterheem wonen, er is natuurlijk niet alleen maar overlast.”

 

Elke dag het Zoetermeerse nieuws in uw mailbox? Blijf op de hoogte van het laatste Zoetermeerse nieuws en meldt u aan voor onze nieuwsbrief!

zoetermeeractief.nieuwsbrief

-advertenties-

-goede doel-