volle Afvalbak 1Het inleidend verzoek tot het houden van referendum over het afvalbeleid is dinsdag 12 januari toegewezen door het college. De initiatiefnemers tot het referendum hebben nu 6 weken de tijd, tot 23 februari 2021, om tenminste 4876 handtekeningen te verzamelen via de website van de gemeente.


Een referendum moet binnen de gemeente ondersteund worden door tenminste 5 procent van de kiesgerechtigden door middel van ondersteuningsverklaringen. De kiesgerechtigden, die het inleidend verzoek hebben ondersteund, worden hierbij meegerekend.
Na afloop van de termijn van 6 weken volgt uiterlijk in de tweede raadsvergadering een besluit van de gemeenteraad. Als er genoeg handtekeningen binnen komen en het verzoek wordt toegewezen, dan zal het college het referendum gaan organiseren.

 

Uitvoering raadsbesluit tijdelijk stopgezet

Zolang de procedure van het referendum loopt, wordt de uitvoering van het raadsbesluit niet gestart. Het raadsbesluit Afval- en grondstoffenbeleidsplan 2021 ‘Afvalscheiden. Ik haal er alles uit!’ staat dan nu ook ‘on hold’. Er worden geen verdere voorbereidingen getroffen of beslissingen genomen tot er duidelijkheid is over het referendum.

 

Verdere ontwikkelingen

De gemeente heeft intussen een website geopend over het referendum, te vinden op: www.zoetermeer.nl/referendum.  
Ook de initiatiefnemers van het referendum hebben een site (referendum2021zoetermeerafval.nl ) en een Facebookpagina waarop wordt bijgehouden hoe het ervoor staat met het referendum. Initiatiefnemer Dani Scheffer: “Het gaat nu wel heel snel, er waren 325 mensen nodig voor de voorlopige aanvraag, maar we hebben er nu al 4100!! Dus al bijna voldoende voor de definitieve aanvraag, dit gaat echt gebeuren!"

In ons 'overzicht Afval artikelen' leest u alles over het referendum over het Afvalbeleid: Overzicht-afval-artikelen

-advertenties-

-goede doel-