davNaar aanleiding van de explosie bij een woning in de Rockanjestraat in Oosterheem op 5 januari, heeft Burgemeester Bezuijen een aantal maatregelen genomen. Zo komt er snel meer toezicht in de wijk en worden gesprekken gevoerd met inwoners.


Door de explosie van de vuurwerkbom, die brand veroorzaakte aan de gevel en in de tuin van het huis, moesten een aantal woningen met spoed ontruimd worden in verband met brandgevaar. Ook is er een brandbaar voorwerp gegooid in de achtertuin van twee andere woningen. Bezuijen heeft gesprekken gevoerd met buurtbewoners, waarin zij hun zorgen konden uiten. Bezuijen: “In de getroffen buurt is, zeer begrijpelijk, onrust ontstaan. De wijkagenten, Jeugdmarshall, Buurtwerk en de boa’s houden toezicht in de wijk om herhaling te voorkomen en gaan met inwoners in gesprek.”
Ook De Goede Woning zal met inwoners in gesprek gaan en vragen beantwoorden. Om meer rust in de buurt te creëren, zal het plan van aanpak gericht op preventieve en repressieve maatregelen voor deze buurt versneld worden opgesteld. Er zijn nu al extra maatregelen genomen zoals meer toezicht op straat en cameratoezicht. Eerder is al een alcohol- en lachgasverbod en een samenscholingsverbod uitgevaardigd in de aangrenzende Poortugaalstraat, waar ook veel onrust was.
Burgemeester Bezuijen wacht het strafrechtelijk onderzoek af alvorens te besluiten tot verdere maatregelen in de Rockanjestraat.

-advertenties-

-goede doel-