volle Afvalbak 1De uitvoering van het Afval- en grondstoffenbeleidsplan 2021, dat de gemeenteraad in december 2020 goedkeurde, wordt voorlopig gestopt vanwege een inleidend verzoek voor een referendum. Voor zo’n inleidend verzoek moeten ten minste 325 mensen hun steun uitspreken, dat aantal is al bereikt volgens initiatiefneemster Dani Scheffer.

Voor het inleidend verzoek moet 1/3 procent van het aantal kiesgerechtigden voor de gemeenteraadsverkiezingen, dat is op dit moment 325 mensen, een ondersteuningsverklaring indienen. De initiatiefnemers van het referendum hebben hiervoor nog de tijd tot 7 januari 2021, maar initiatiefneemster Dani Scheffer heeft al van de juridische afdeling van de gemeente gehoord dat die aantal al bereikt is. Dani: "Het gaat nu wel heel snel, er zijn 325 mensen nodig voor de voorlopige aanvraag, maar we hebben er nu al 4100!! Dus al bijna voldoende voor de definitieve aanvraag, dit gaat echt gebeuren!"
De digitale handtekeningen van inwoners die nu binnen komen voor de voorlopige aanvraag, tellen ook mee voor de definitieve aanvraag, zo laat de gemeente ons weten. De handtekeningen worden verzameld op de website van de gemeente: www.zoetermeer.nl/form/referendum-inleidend-verzoek/referendum-0

 

Definitief verzoek tot referendum

Het college moet vervolgens het verzoek tot een voorlopige aanvraag van een referendum goedkeuren, waarna het traject voor het definitieve verzoek van start kan. Het beleid voor het afvalbeleidsplan wordt nu niet verder uitgevoerd, eerst moet gewacht worden op het definitieve verzoek tot referendum en – als dat voldoende steun behaalt- het referendum zelf.


Het definitief verzoek moet ondersteund worden door tenminste 5 procent van de kiesgerechtigden (4.876 indieners). Al deze mensen moeten Zoetermeers inwoner zijn en stemgerechtigd en hun ondersteuningsverklaring uitbrengen op de website van de gemeente, mét DigiD inlog. Wordt het aantal van 4.876 indieners gehaald, dan komt er een referendum over het afvalbeleid. Er wordt dan een referendumcommissie ingesteld en de raad stelt de vragen vast waarover de inwoners kunnen stemmen. Het college organiseert zo’n referendum, dat meestal wordt gecombineerd met gemeenteraads- of landelijke verkiezingen. Het organiseren van een referendum is namelijk een grote klus, gelijk aan gemeenteraads- of landelijke verkiezingen. Iedere Zoetermeerder moet in staat worden gesteld zijn stem uit te brengen. De eerstkomende landelijke verkiezingen zijn in maart dit jaar, dat lijkt wat erg snel voor de organisatie van een referendum. In maart 2022 volgen dan de gemeenteraadsverkiezingen voor Zoetermeer.

Een referendum wordt als geldig beschouwd, indien meer dan 30% van de kiesgerechtigden een stem heeft uitgebracht, op dit moment zal dat om ongeveer 30.000 stemmen gaan.

 

Lees ook ons overzicht met alle artikelen over het afvalstoffenbeleid: Overzicht-afval-artikelen

Elke dag het Zoetermeerse nieuws in uw mailbox? Blijf op de hoogte van het laatste Zoetermeerse nieuws en meldt u aan voor onze nieuwsbrief!

zoetermeeractief.nieuwsbrief

-advertenties-

-goede doel-