Portret Jan IedemaWethouder Iedema (Economie & Onderwijs) ziet ondanks de gevolgen van de coronacrisis ook kansen voor groei: “Van belang is dat de gemeente zich niet alleen richt op het herstel van schade maar ook inspeelt op innovatie- en groeimogelijkheden.”

Groei is met name mogelijk in de sectoren bouw & installatie, logistiek & handel, IT & dienstverlening en gezondheid. Iedema: “Door in te zetten op meer geschikte werklocaties, het stimuleren van start en scale ups, en de aansluiting met beroepsonderwijs houden we Zoetermeer aantrekkelijk voor huidige en toekomstige bedrijven.”

Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt

Bedrijven uit die sectoren hebben behoefte aan goed opgeleide werknemers en specifieke innovaties op het gebied van IT en automatisering. Het onderwijs en toegepaste onderzoek dat plaatsvindt op het Dutch Innovation Park draagt daar aan bij. Het stimuleren van start en scale ups is onderdeel van een bredere aanpak om de verbinding tussen beroepsonderwijs en het bedrijfsleven te verbeteren.

-advertenties-

-goede doel-