afval_scheidenDe gemeente wil alles uit afval halen wat erin zit. Daarom gaat het afvalbeleid van Zoetermeer de komende jaren veranderen. De gemeenteraad buigt zich in oktober over het plan van het college en na goedkeuring worden de inwoners uitgebreid geïnformeerd.

Met het nieuwe afvalbeleid moet afval beter gescheiden ingeleverd worden, zodat het weer als grondstof gebruikt kan worden. Van een oude shampoofles kun je zo een nieuwe bloempot maken. Het afvalbeleid wordt veranderd omdat dit beter voor het milieu is, maar ook om de kosten voor het verzamelen en verwerken van het Zoetermeerse afval te beperken. Wethouder Jakobien Groeneveld: “Op deze manier kunnen we ons steentje bijdragen aan de milieudoelstellingen. Maar we moeten ook wel veranderen om de kosten in de hand te kunnen houden. De grootste uitdaging is om het allemaal goed uit te leggen aan de Zoetermeerder, we hebben de stad echt nodig bij deze veranderingen! De kinderen weten al niet beter dan dat afval gescheiden moet worden, zo merk ik als ik de klassen bezoek. Nu nog de ouders!”

 

Grofvuil niet meer gratis ophalen

Om afval beter te kunnen scheiden, voert de gemeente de komende jaren een aantal maatregelen door. De start is dat grofvuil niet meer gratis wordt opgehaald. Inwoners kunnen hun grofvuil zelf naar het zelfbrengdepot brengen. Voor inwoners die dat niet kunnen, omdat bijvoorbeeld het grofvuil te groot is om in de auto te vervoeren, worden gratis hulpmiddelen beschikbaar gesteld. De gemeente denkt hierbij bijvoorbeeld aan een leenauto. Het blijft wel mogelijk om grofvuil aan huis te laten ophalen, alleen moet hiervoor dan betaald worden. Het verwachte bedrag is rond de 40 euro. Groeneveld: “Daarmee zijn we zo ongeveer de laatste gemeente in Nederland die afstapt van het gratis ophalen van grofvuil aan huis, overal moet je hiervoor betalen!”

 

Plastic apart

Plastic, blik en drinkpakken (PBD) worden apart ingezameld. Daarvoor krijgen huishoudens een extra container: de PBD-container met oranje deksel. Door het apart inzamelen van PBD is er minder restafval en hoeft de container voor restafval minder vaak te worden geleegd. Het restafval wordt dan 1 keer per 4 weken aan huis opgehaald.

Voor huishoudens die gebruikmaken van ondergrondse containers, komen er ondergrondse PBD-containers bij of worden bestaande restafvalcontainers omgebouwd naar PBD-containers. Ook wil de gemeente de ja/ja-sticker invoeren. Alleen huishoudens met die sticker, krijgen de huis-aan-huis-folders en ongeadresseerde post door de bus. Zoetermeer wacht de landelijke procedure af over de rechtmatigheid van de sticker. Als de sticker gebruikt kan worden, dan voert Zoetermeer de sticker in.

 

Invoering Diftar

Na invoering van bovenstaande maatregelen gaat de gemeente het systeem van gedifferentieerde tarieven invoeren. Dat houdt in dat de hoogte van de afvalstoffenheffing gebaseerd is op het aantal keer dat er restafval wordt ingeleverd. Hoe beter het afval gescheiden wordt, hoe minder vaak een huishouden restafval hoeft in te leveren. Bij deze methode hoeft het afval niet gewogen te worden, zoals bij eerdere plannen. Dit vergt aanpassingen aan de containers en de vuilniswagens en kost veel geld. In het huidige voorstel wordt elke keer dat een container met restafval aangeboden wordt geregistreerd door middel van de chip die nu al in de vuilnisbakken zit. Mensen die een afvalbeurt overslaan, kunnen korting krijgen op hun afvalstoffenheffing.

 

Planning

De nieuwe maatregelen zullen voor veel inwoners best even wennen zijn. Daarom voert de gemeente de maatregelen gefaseerd door. De voorlopige planning van de maatregelen is als volgt:

  • 1e kwartaal 2021: inwoners moeten voortaan zelf hun grofvuil naar het depot brengen.
  • Vanaf het 3de kwartaal 2021: gefaseerde uitgifte PBD-containers. PBD- en restafval- containers worden vanaf dat moment 1 keer per vier weken opgehaald.
  • Vanaf het 1e kwartaal van 2022: gefaseerde plaatsing van extra ondergrondse PBD-containers.
  • Voor het invoeren van de ja/ja-sticker wacht de gemeente landelijke procedure af. Als de sticker rechtmatig is, dan voert Zoetermeer de sticker in.
  • Vanaf 1 januari 2023: invoering gedifferentieerde tarieven; hoe beter het afval gescheiden wordt, hoe minder vaak een huishouden restafval hoeft in te leveren.

-advertenties-

-goede doel-