opening n3mp

Wethouder Stemerdink (Leidschendam Voorburg), wethouder Bredemeijer (Den Haag), Anne Koning (Gedeputeerde Zuid-Holland), Sjaak Langeslag (Hoogheemraadschap Rijnland) en wethouder Jakobien Groeneveld (Zoetermeer) heten de bezoekers welkom in het openingsfilmpje

De Nieuwe Driemanspolder is vandaag, 1 juli, digitaal opengesteld voor publiek. In verband met corona is een openingsfeest op dit moment niet mogelijk, maar de wethouders van verschillende gemeenten rondom de polder heten alle bezoekers in een filmpje welkom in het nieuwe natuurgebied.

De Nieuwe Driemanspolder is naast natuur- en recreatiegebied ook waterberging, in geval van extreme waterstanden. Het gebied heeft een oppervlakte van ongeveer 350 hectare. Het grootste deel van de polder wordt nu voor publiek opengesteld. De watergangen, het retentiebekken, de paden, bruggen, bewegwijzering en het straatmeubilair zijn klaar. Ook de bomen zijn geplant en de taluds, velden en gazons ingezaaid.

plankaart n3mpHet vervroegd open te stellen terrein betreft het middengebied en is het grootste deel van de N3MP. De aannemer voert nog werkzaamheden uit langs de Limietsloot die langs het Buytenpark naar Stompwijk loopt. Dit gebied blijft uiterlijk tot 1 januari 2021 werkterrein en afgesloten voor publiek. Een klein terrein naast het talud van de burgemeester Jan Waaijerbrug, blijft eveneens afgesloten. In dit gebied zal de gemeente Zoetermeer de komende jaren grond aanbrengen, zodat het geplande heuvellandschap gerealiseerd wordt.

In het middengebied is een perceel bestemd voor een horeca-vestiging, eventueel te combineren met boten- of kanoverhuur. Dit project is vanwege de coronacrisis even stilgelegd en dus nog niet gereed.

 

-advertenties-

-goede doel-