Wethouder Marc Rosier portret lachendWethouder Rosier: “We hebben een zorgstelsel waar fouten in zitten en we krijgen structureel te weinig geld van het Rijk voor WMO en Jeugdzorg. Ik vind het bizar dat het kabinet het ‘te vroeg’ vindt om extra geld beschikbaar te stellen. Alle signalen vanuit de gemeenten worden genegeerd.”

Wethouder Jakobien Groeneveld sluit zich hier volledig bij aan: “Zoetermeer staat op omvallen, het gaat zo niet langer! Alle potjes met extra geld zijn leeg nu, het is nu klaar.”
Donderdag debatteert de Tweede Kamer over de financiële problemen bij gemeenten. De Vereniging Nederlandse Gemeenten, VNG, spreekt dan namens 250 gemeenten zijn zorg uit over het huidige stelsel. Wethouder Rosier: “Het is wel tekenend dat de provincie Zuid-Holland de toetsingskaders moet aanpassen, anders staan álle gemeenten in de provincie onder curatele! Het Rijk moet nu echt over de brug komen.” Volgens Rosier staat nu ook de meerderheid van de gemeenten achter de eis om meer structureel geld. Dit in tegenstelling tot vorig jaar, toen Zoetermeer vrijwel alleen stond in de lobby naar het Rijk.
Wethouder Groeneveld: “Als laatste mogelijkheid om de eis kracht bij te zetten, kunnen we álle gesprekken met het Rijk opschorten, op alle gebieden. Als we dit met meerdere gemeenten doen, betekent dat dat het Rijk zijn taken niet meer kan uitvoeren.”
Wethouders uit het hele land stellen zich nu achter de lobby, onder de hashtag #gemeenteninnood.

 

Structurele tekorten

20180929Het structurele tekort in Zoetermeer is 4,5 miljoen euro per jaar. Wethouder Groeneveld: “Maar dat is nog buiten de bezuinigingen van 14 miljoen die we moeten doorvoeren. Dat is ook geld dat we niet kunnen uitgeven aan kunst, cultuur, bibliotheken of wijkvoorzieningen kan uitgeven. Dus eigenlijk zit je op een tekort van meer dan 18 miljoen.”
Rosier: “We hebben al een enorm pakket aan bezuinigingen over de stad uitgestrooid, en lastenverhogingen. Er zit echt niet veel rek in om daar meer in te doen zonder de stad heel hard te raken. De financiële positie wordt echter onhoudbaar.”
De cijfers kunnen nog veranderen vanwege corona, dit is hier nog niet in opgenomen.

 

Instroom Jeugdzorg omlaag

Wethouder Groeneveld kon ook nog een lichtpuntje melden: de instroom in Jeugdzorg gaat omlaag. Er wordt nu eerst gekeken of een jongere ook met een lichtere behandeling geholpen kan worden, zoals gesprekken met de huisarts of school maatschappelijk werker, voordat zwaardere behandelingen bij jeugdzorg worden ingezet.
Ook is er een bezuiniging doorgevoerd op de PGB’s, de criteria voor het PGB zijn aangescherpt. Groeneveld: “Maar de kinderen krijgen absoluut de zorg waar ze recht op hebben. Daar durf ik mijn hand voor in het vuur te steken.”

-advertenties-

-goede doel-