De sit-in voor de vrede van het ILOZ / Ambassade van Vrede is verplaatst van de Markt in het Stadshart naar het evenemententerrein bij Silverdome. Woensdag 1 juli zal het compassie-evenement tegen anti-discriminatie om 19.00 starten.


De aanleiding voor de sit-in voor de vrede is het zinloze geweld wat de dood van George Floyd in Amerika veroorzaakte. Op aanraden van de gemeente is het evenement uit oogpunt van veiligheid verplaatst van de Markt naar het veel grotere evenemententerrein aan de Van der Hagenstraat. Hier is ook veel meer gelegenheid tot parkeren voor bezoekers en kunnen mensen veilig aan het protest deelnemen.


Flip Bakker, ILOZ: “Ook in Zoetermeer worden we aangesproken door deze beelden van zinloos geweld. Als ILOZ / Ambassade van Vrede zoeken we daarop een antwoord. Een antwoord dat past bij Zoetermeer als stad van Compassie. Dat is de inzet van het compassie-evenement op 1 juli: what’s the matter – let’s stay together!”


Er zal een (beperkt) sprekersprogramma zijn, over de hele breedte van het anti-discriminatie artikel in de Grondwet: afkomst, lhbti, gehandicapten. Zoetermeerder Jos Douma, de Nederlandse ambassadeur voor de vrijheid van levensovertuiging heeft inmiddels toegezegd hieraan zijn medewerking te verlenen.

-advertenties-

-goede doel-