nieuwe_driemanspolderDe Nieuwe Driemanspolder gaat vervroegd open, begin juli, voor publiek. Het nieuwe natuurgebied, met een omvang van 300 hectare (zo’n 45 voetbalvelden), is naast recreatiegebied ook belangrijk als waterberging.


Nieuwe Driemanspolder ligt tussen Zoetermeer en Leidschendam en is van oorsprong een drooggemalen polder. Wethouder Jakobien Groeneveld: “Zoetermeerders kijken er naar uit dat de Nieuwe Driemanspolder open gaat, ze staan als het ware al aan de poorten te rammelen om naar binnen te mogen. Je ziet nu al dat er enorm veel biodiversiteit komt in het gebied, de natuur herstelt zich heel snel.”


In de Nieuwe Driemanspolder zijn verschillende gebieden, met eigen kenmerken. Zo zijn er natte gebieden met een constant hoge waterstand, maar ook stukken waar het veel droger is. Natuurcamping de Drie Morgen bevindt zich in het midden van het gebied en zal ook een klein terras openen waar mensen even kunnen zitten en wat drinken. Ook Voedselbuurtbos Geuzegroen staat te popelen om echt aan de slag te gaan met het bos, waar mensen zelf eetbare planten en bessen kunnen plukken. Er worden aparte paden voor fietsers als wandelaars aangelegd, zodat er geen overlast zal ontstaan tussen deze twee groepen.

 

oktober-2017Lange aanloop project

Het project kende een lange aanloop, na een ruime tien jaar voorbereiding en overleg werd op 24 februari 2017 het contract getekend, de eerste steen werd gelegd in oktober dat jaar. Sinds die tijd is er veel werk verzet om het agrarische gebied geschikt te maken voor recreatie, mensen kunnen hier rustig wandelen, fietsen, paardrijden of varen in een afwisselend landschap van water en groen én als piekberging voor overtollig water. Bij extreme neerslag kan het gebied gebruikt worden als waterberging, waardoor de kans op overstroming vanuit het regionale watersysteem sterk afneemt.
Op dit moment is het Hoogheemraadschap van Rijnland nog eigenaar van de Nieuwe Driemanspolder, maar als deze helemaal klaar is, zal de gemeente Zoetermeer eigenaar en beheerder worden.

 

Datum nog niet bekend

De Nieuwe Driemanspolder zal begin juli open gaan, maar de precieze datum is nog afhankelijk van het afronden van de APV. De gemeente Zoetermeer zal als eigenaar van het gebied zorg dragen voor borden en bewegwijzering.
Er zijn een aantal kwetsbare gebieden waar honden niet mogen komen. Dit zijn de kwetsbare natuurgebieden in de waterbekkens en de gebieden waar vee los loopt aan de noordzijde van Wilsveen.

Foto eerste steen door: Buro JP, oktober 2017

-advertenties-

-goede doel-