rechtswinkel vrijwilligersJe recht niet gekregen? Vragen over juridische zaken? De Rechtswinkel Zoetermeer staat mensen bij met allerlei juridische vragen en problemen. Elke maand plaatsen we op Zoetermeer Actief een column van de Rechtswinkel, deze week over Incassokosten.

Een hele boze meneer stond bij de rechtswinkel. Hij was woedend omdat hij een brief van een incassobureau had gekregen. Hij zou nog een bedrag moeten betalen voor zijn abonnement bij de sportschool. Nog los van het feit dat hij alle termijnen gewoon netjes had betaald, moest hij ruim €75,00 extra betalen terwijl het maar zou gaan om een openstaand bedrag van €105,00. Hij wilde dit incassobureau wel eens goed de waarheid zeggen!


Logisch dat cliënt heel boos was. In de eerste plaats gaf hij aan dat er helemaal geen bedrag open stond en bovendien werden er wel heel veel incassokosten in rekening gebracht. Eerst hebben we met cliënt besproken of er wel een overeenkomst was met de sportschool. Want als je geen overeenkomst hebt gesloten met een bedrijf, dan hoef je ze natuurlijk ook niets te betalen. In dit geval had cliënt inderdaad een overeenkomst met de sportschool gesloten. Op grond van die overeenkomst mocht hij onbeperkt gebruik maken van de faciliteiten en lessen van de sportschool. De abonnementskosten hiervoor waren €52,50. Dat bedrag werd iedere maand automatisch van de bankrekening van cliënt geïncasseerd. Cliënt kon ook van alle maanden het betalingsbewijs laten zien.


Er was dus helemaal geen sprake van een openstaand bedrag voor zover wij konden nagaan. Wij hebben cliënt geadviseerd om een brief te sturen naar het incassobureau. In deze brief kon hij aangeven dat hij alles had betaald en het bewijs daarvan moest hij dan meesturen.
Maar cliënt wilde ook nog weten hoe dat nu zat met de incassokosten. Stel nu dat er wel een bedrag onbetaald was gebleven, mocht het incassobureau dan zulke hoge incassokosten eisen? Het antwoord daarop luidt kort en krachtig: nee! Dat mag niet.


In de eerste plaats moet een bedrijf altijd eerst een betalingsherinnering sturen en daarbij 14 dagen de tijd geven om alsnog tot betaling over te gaan. Pas als je binnen die termijn niet betaald, mag een bedrijf incassokosten in rekening gaan brengen. Overigens mogen ze daarnaast niet ook nog administratie-, bureau- of herinneringskosten (of hoe ze het ook maar noemen) vorderen. Incassokosten moeten namelijk alle extra kosten omvatten die het bedrijf of het incassobureau maakt om je alsnog te laten betalen.


Als er echt sprake is van een openstaand bedrag mag een bedrijf of incassobureau naast de incassokosten trouwens wel wettelijke rente vorderen. De wettelijke rente voor consumentenzaken is 2% (sinds 2015).


In de tweede plaats geldt dat het bedrag dat aan incassokosten in rekening gebracht mag worden, afhankelijk is van het nog openstaande bedrag. Voor bedragen tot € 2.500,-- geldt dat er 15% van de hoofdsom gerekend mag worden aan incassokosten. Hierbij geldt een minimum van € 40,00. Dus bij een openstaande bedrag van € 105,-- mag er € 40,-- aan incassokosten in rekening worden gebracht maar niet meer!
Het bedrag dat het incassobureau aan cliënt in rekening bracht was dus in ieder geval te hoog. Cliënt liet weten dat hij dat zeker in zijn brief zou meenemen. Hij overwoog ook een klacht over het incassobureau in te dienen bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) via www.consuwijzer.nl

Heeft u vragen over Incassokosten? Kom dan naar het spreekuur van de Rechtswinkel Zoetermeer. Wij proberen u dan verder te helpen met een gratis juridisch advies. 

Het spreekuur is wekelijks op vrijdagavond in het Stadhuis-Forum vanaf 19:30 uur. U kunt binnenlopen tot 20:00 uur. De rechtswinkel sluit als iedereen is geholpen. 

De Rechtswinkel Zoetermeer geeft eerste hulp bij juridische vragen en problemen. De rechtswinkeliers zijn afgestudeerde juristen, zij werken vrijwillig bij de rechtswinkel. Zij kunnen advies geven en praktische tips, maar voeren geen procedures.

-advertenties-

-goede doel-