Wethouder Robin Paalvast portretDe gemeente start een pilot voor een flexibel woonconcept aan de Ruimtebaan om spoedzoekers sneller aan een tijdelijke woning helpen. De gemeente gaat nu op zoek naar een geschikte ontwikkelaar en beheerder.

Zoetermeer heeft de groeiambitie om tot 2032 10.000 woningen toe te voegen. Wethouder Paalvast (Wonen) staat positief tegenover flexibele woonconcepten: “Door het woningtekort wachten veel inwoners lang op een woning. Flexwonen is een manier om hier op in te spelen en een (tijdelijke) flexibele schil te creëren op de woningmarkt voor mensen die snel een woning nodig hebben.” De gemeente gaat op zoek naar woonconcepten die bruikbaar zijn voor meerdere doelgroepen. Deze pilot is bedoeld om ervaring op te doen met flexwoningen.


Locatie Baggerdepot Ruimtebaan

De gemeenteraad verzocht het college via een motie om te onderzoeken of er in Zoetermeer locaties beschikbaar zijn voor flexibele woonconcepten. De locatie van het oude baggerdepot aan de Ruimtebaan heeft als voordelen dat er geen concrete ruimtelijke plannen zijn voor deze locatie, de locatie in eigendom is van de gemeente en het een duidelijk afgebakend terrein is. De gemeente gaat nu op zoek naar een geschikte ontwikkelaar en beheerder om gezamenlijk tot een haalbaar plan te komen. Een samenspraaktraject wordt gestart om omwonenden te raadplegen over de ontwikkeling.

Foto: wethouder Paalvast

-advertenties-

-goede doel-