20200522 18980De Zoetermeerse raad is akkoord met de verhuizing van de brandweerkazerne van de Brusselstraat in het centrum van de stad naar het Abdissenbos. In samenwerking met de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) wordt op deze locatie in Meerzicht een nieuwe 24-uurs kazerne ontwikkeld.

De huidige brandweerkazerne is verouderd en toe aan vervanging. De kazerne is in de jaren ’80 gebouwd als hoofdbrandweerkazerne van Zoetermeer, later kwam hier nog de kazerne in Oosterheem bij. De kazerne wordt nu versneld verplaatst, zodat op de locatie die vrijkomt in het centrum woningen gebouwd kunnen worden. Het is de bedoeling dat de nieuwe brandweerkazerne begin 2023 gebruiksklaar wordt opgeleverd.
Uit verkeersberekeningsmodellen van de VRH blijkt dat de nieuwe locatie in Meerzicht een uitermate geschikte locatie is in combinatie met de kazerne Oosterheem om een goede dekking voor de stad te bewerkstelligen en aan de aanrijtijden te voldoen.
De nieuwe kazerne komt bij het Abdissenbos, ten noorden van de Toyotadealer die daar al gevestigd is. De gemeente verwacht geen overlast van de kazerne, het aantal keren dat de brandweer met toeters en bellen uitrukt is beperkt. In 2018 en 2019 kwam dit ongeveer 2x per week voor, 00:00 uur en 08:00 uur.

 

20200522 19002Monumentale brandweertoren

Zó Zoetermeer diende samen met CU SGP en Zoetermeer Vooruit een motie in voor het behoud van de brandweertoren. De 24 meter hoge oefentoren van de brandweerkazerne is een herkenningspunt voor de omgeving en heeft cultuur-historische waarde. De brandweertoren is al jaren niet meer toegankelijk, maar is wel van historische waarde voor de stad. Wethouder Robin Paalvast informeerde de raad dat zij nog bezig zijn met een inventarisatie van historisch erfgoed in Zoetermeer. Wethouder Paalvast: “Het hele complex heeft een hoge monumentale waarde, maar het is op dit moment nog te vroeg om hier uitspraken over te doen. Het onderzoek naar het historisch erfgoed in de stad is nog bezig.”
De motie is hierop ingetrokken tot de lijst met historische panden is samengesteld.

 

Eigendom VRH

De huidige kazerne is eigendom van de gemeente Zoetermeer, maar de nieuwe brandweerkazerne zal eigendom worden van de Veiligheidsregio Haaglanden. De VRH zal ook de kosten van 8,7 miljoen voor de bouw van de kazerne op zich nemen.

 

Duurzaam bouwen

De nieuw te bouwen kazerne zal een duurzaam gebouw worden, dat energieneutraal ontworpen wordt. Water wordt binnen het gebouw en op het kazerneterrein zoveel mogelijk hergebruikt. Ook regenwater kan worden opgevangen en onder andere worden hergebruikt als bluswater in de brandweervoertuigen, voor het schoonmaken van de voertuigen en als spoelwater voor de toiletten.

-advertenties-

-goede doel-