corona emojiDe gemeente geeft in een brief aan de gemeenteraad een update over het coronavirus in Zoetermeer. Tot nu toe, 15 mei, zijn in Zoetermeer 183 besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Twaalf personen zijn aan de ziekte die dit virus veroorzaakt overleden. Het totaal aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten is 47.

 

Maatschappelijke ondersteuning

Samen met maatschappelijke partners zijn maatregelen genomen om de dienstverlening op gang te houden en mensen die in de knel komen te blijven ondersteunen. Nu de maatregelen vanuit het kabinet worden versoepeld, denken zorg en welzijnsinstellingen er over na hoe ze hun instellingen weer (deels) kunnen openstellen, sommigen per 1 juni aanstaande.
Inmiddels is ook de voedselbank weer opgestart. Eind april/begin mei zijn op twee dagen de benodigde voedselpakketten klaargezet, rekening houdend met de 1,5 meter regel. Het beoordelen of een huishouden nog in aanmerking komt is inmiddels ook weer gestart. De instroom is stabiel gebleven.


Er is nu nog niet te merken dat meer mensen in financiële nood verkeren, er is ook nog geen toename te zien in het aantal hulpvragen in verband met armoede. Wel hebben 1800 Zoetermeerse ondernemers en zzp’ers een aanvraag gedaan voor de TOZO regeling.


Anderhalve meter samenleving

Zolang er geen werkzaam vaccin is, blijft de regel onverminderd van kracht om anderhalve meter afstand te bewaren. Om dit in goede banen te leiden, worden onder meer voor het openbaar gebied maatregelen genomen. Het uitgangspunt is dat inwoners en ondernemers zelf de afstandsregel handhaven. Pas bij excessen en/of meldingen treedt de politie of team Handhaving op.


tqh55blssf411rdtjawdIn het Stadshart worden de drukste looproutes worden in twee delen verdeeld, gemarkeerd door een verfstreep, daarnaast wordt ook de looprichting met pijlen op de grond aangegeven. Uitstallingen moeten verwijderd worden door de winkeliers om de bezoekers meer ruimte te geven. Ook wordt mensen gevraagd de drukste tijden in het weekend te mijden bij het doen van inkopen.


De parkeergarages blijven geopend, maar in het weekend wordt de parkeercapaciteit beperkt. Mocht de drukte onbeheersbaar worden, dan wordt met name in het weekend gekeken of het noodzakelijk is parkeergarages geheel te sluiten.

Het maximaal aantal mensen dat fysiek aanwezig mag zijn bij huwelijken wordt uitgebreid tot 30. Tot op heden zijn alleen het bruidspaar, getuigen, de ouders en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand aanwezig. Het huwelijk kan indien het bruidspaar dit wenst, kosteloos via live streaming worden uitgezonden naar familie en vrienden.

-advertenties-

-goede doel-