sh Stadhuis Forum baliesDe gemeente heeft onderzocht of het mogelijk is de twee wijkvestigingen van de bibliotheek in Oosterheem en Rokkeveen te laten ombouwen tot ‘Huis van de Wijk’. Er moet tegelijk flink flink bezuinigd worden door de bibliotheek, maar de bibliotheek zelf denkt dat de plannen haalbaar zijn. 

Uit het onderzoek blijkt dat het op zich wel wenselijk is om bibliotheekvestigingen in te zetten als ‘Huis van de Wijk’, het sluit ook mooi aan bij de doelstellingen in het coalitieakkoord om ‘de wijk in te gaan’ als college. Een ‘Huis van de Wijk’ combineert verschillende functies op één locatie, naast de bibliotheek zullen dan ook vele andere samenwerkingspartners een plek krijgen. De wijkvestigingen zouden zo een ‘mini-forum’ kunnen worden, geïnspireerd op het Stadhuis-Forum.


Het onderzoek concludeert echter dat met een omvorming van de wijkvestigingen de bezuiningstaakstelling van €250.000 van de bibliotheek structureel niet gehaald gaat worden. Het meest haalbare lijkt een bezuiniging van €150.000. De bibliotheek heeft daarom de huur van de benedenetage van het forum opgezegd, om aan de rest van de bezuinigingen te kunnen voldoen. Voor de gemeente levert dit echter geen bezuiniging op, vanwege de wegvallende huurinkomsten.


Als eindconclusie worden er in het rapport vier varianten op een rij gezet, beide wijkvestigingen sluiten, óf Rokkeveen, óf Oosterheem omvormen tot Huis van de wijk, beide vestigingen omvormen tot Huis van de Wijk. Uit het rapport: “De financiële gevolgen moeten nog nader uitgewerkt worden, maar het is al duidelijk dat de bibliotheek de bezuiniging niet geheel gaat halen, zelfs wanneer de opzegging van de begane grond van het Stadhuis Forum meegenomen wordt. Het realiseren van twee Huizen van de Wijk biedt wel een meerwaarde die een extra investering zou kunnen rechtvaardigen.”

 

Bibliotheek positief over Huis van de Wijk

De bibliotheek staat positief tegenover de Huizen van de Wijk en denkt dat het zeker haalbaar is om dit te realiseren. Joke Mos, directeur bibliotheek Zoetermeer : “Het is onze visie om de wijkvestigingen Rokkeveen en Oosterheem om te vormen tot Huizen van de Wijk en de benedenverdieping in het Forum af te stoten. Wij begrijpen dat ook de Bibliotheek moet bijdragen aan het oplossen van het tekort. Op deze manier is de bezuiniging én een goede dienstverlening voor alle Zoetermeerders te realiseren.” Door het betrekken van de partnerorganisaties bij het Huis van de Wijk wordt bespaard op de uitgaven voor huur, de partners zullen immers ook huur gaan betalen.

Huizen van de Wijk hebben een belangrijke ontmoetingsfunctie in de wijk en zijn toegankelijke plekken waar inwoners niet alleen prettig kunnen verblijven, maar ook informatie kunnen halen en advies kunnen krijgen op allerlei terreinen. De Huizen van de Wijk vormen volgens de bibliotheek een uitgelezen kans om meer verbinding tot stand te brengen tussen de centrale dienstverlening in het Stadhuis-Forum en het wijkgericht werken. "De afgelopen twee jaar is veel ervaring opgedaan in het Stadhuis-Forum, met inmiddels 45 partnerorganisaties onder één dak, deze ervaring kan heel goed ingezet worden bij het omvormen van de twee wijkvestigingen", aldus Joke Mos.

rokk
De Bibliotheek vraagt aan de gemeenteraad om de plannen voor het ombouwen van de twee wijkvestigingen tot Huis van de Wijk te steunen. Tijdens het najaarsdebat zal er in de raad verder worden gesproken over de plannen.

-advertenties-

-goede doel-