2019 10 22 bijlagen bij persbericht Openlucht aOm meer richting te geven aan culturele subsidies, zoals de openluchtvoorstellingen in het Buytenpark, stelt het college voor om via een beslisboom te gaan werken. Met twee criteria, doelgroep en doel, wordt zo een duidelijke structuur neergezet om in het vervolg de subsidies te verdelen.

Voor dit jaar geldt nog een tussenoplossing, waarbij € 40.000,- beschikbaar is gesteld voor openluchtvoorstellingen, zoals van Storytellers, in 2020. Het is nog maar de vraag of deze voorstellingen dit jaar wel door kunnen gaan, in verband met het coronavirus. Tot 1 september zijn in ieder geval alle evenementen afgelast.

 

Beslisboom

Bij goedkeuring van de raad worden subsidies in het vervolg verdeeld door te kijken naar twee criteria: doelgroep en doel, vermaak of cultuur. De doelgroep kan lokaal zijn, dat wil zeggen gericht op een specifieke groep of een wijk, of stadsbreed, gericht op alle inwoners van Zoetermeer. Bij het doel wordt een onderscheid gemaakt tussen evenementen die cultureel van aard zijn en evenementen of activiteiten die vooral bedoeld zijn als amusement.

beslisboom cultuur

Op deze manier wordt bijvoorbeeld duidelijk dat subsidieaanvragen voor bijvoorbeeld het Historisch Festival en het UITFestival onder de Subsidieregeling Evenementen vallen. Het zijn namelijk stadsbrede activiteiten gericht op vermaak. Subsidieaanvragen voor bijvoorbeeld het Buytenpark Theater en het minifestival 30 jaar val van de Berlijnse Muur, vallen onder de Subsidieregeling Culturele jaarprogramma’s, omdat het culturele activiteiten voor een specifieke doelgroep zijn, in dit geval liefhebbers van podiumkunsten. Ten slotte zijn er de subsidieaanvragen van culturele basisinstellingen, zoals de bibliotheek en het stadstheater, die culturele activiteiten ontwikkelen gericht op alle inwoners in (en buiten) de stad. Deze vallen onder de Subsidieregeling Culturele basisinstellingen.

-advertenties-

-goede doel-