voedselbankVoedselbank Haaglanden heeft de afgelopen weken met man en macht gewerkt om de reguliere voedselstroom weer op gang te brengen. Sinds dinsdag 7 april worden vanuit het ministerie van Defensie vier medewerkers logistiek ter beschikking gesteld die gaan ondersteunen bij het opstarten van de distributie.

Zodra het distributiecentrum Haaglanden weer op gang is gebracht en de toevoer van voedsel voldoende is om voedselpakketten samen te stellen, kunnen de kratten voor de uitgiftepunten in Zoetermeer, Den Haag en Rijswijk weer worden gevuld. Jakobien Groeneveld wethouder armoedebeleid in Zoetermeer: “De verwachting is dat de laatste week van april het distributiecentrum weer opgestart is. Ik ben blij dat de volgende stap is gezet. Ik leef erg mee met deze kwetsbare groep mensen en ik vind het belangrijk dat we deze mensen kunnen helpen.’’
Voedselbank Haaglanden bekijkt per uitgiftepunt waar voedselpakketten kunnen worden
verstrekt. Dit hangt met name af van de toevoer van voedsel naar het distributiecentrum en de mogelijkheden om bij het uitgiftepunt rekening te houden met de richtlijnen van het RIVM
om het risico op besmetting te voorkomen. Zolang het verstrekken van voedselpakketten niet mogelijk is, worden de supermarktbonnen verstrekt.

 

Paastientje

De protestantse kerken en de katholieke parochies in Zoetermeer, Den Haag en Rijswijk geven vanwege Pasen een extra supermarktbon van 10 euro aan klanten van de Voedselbank. De supermarktbonnen worden in de week voor, en de week na Pasen verstrekt. Zo worden de supermarktbonnen gedurende twee weken verhoogd naar € 25
(1 bon van €15 en 1 bon van € 10).

 

Supermarktbon in plaats van voedselpakket

Voedselbank en distributiecentrum Haaglanden nam in maart de moeilijke beslissing om in ieder geval tot 6 april 2020 te sluiten. Reden hiervoor was de stagnatie in de aanvoer van voedsel door supermarkten en andere reguliere leveranciers. Daarnaast was de Voedselbank niet in staat om voldoende bescherming te bieden aan de 2347 klanten en de 200 vrijwilligers.

De klanten van Voedselbank Haaglanden hebben daarom de afgelopen weken een supermarktbon in plaats van een voedselpakket ontvangen. Voedselbank Haaglanden geeft huishoudens van 1 tot en met 3 personen één bon, huishoudens met 4 of meer personen ontvangen twee bonnen. Deze bonnen worden indien nodig tot 1 juni door de gemeente Den Haag, Zoetermeer en Rijswijk beschikbaar gesteld.

-advertenties-

-goede doel-