Wethouder Jan Iedema portret ernstig“De ondernemers krijgen nu de grootste klappen’, aldus wethouder economie Jan Iedema. “Hele sectoren moeten sluiten of krijgen te maken met een omzetdaling tot wel 90%, daar maken we ons wel zorgen over.” De gemeente probeert waar mogelijk de ondernemers te steunen, met informatie en regelingen.

Zo is er de Tozo regeling, de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers, waar zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, een beroep op kunnen doen. Ook stelt de gemeente Zoetermeer het innen van belastingen uit en hoeft er nu geen precariobelasting te worden betaald voor terrassen en uitstalling, zolang het verbod op het openen van de horeca geldt.

Wethouder Iedema: “We kunnen nog niet precies in cijfers uitdrukken wat de schade gaat worden, maar nu al is duidelijk dat het een grotere impact zal hebben dan de kredietcrisis.” Er zal ook zeker meer druk komen te liggen op de gemeente, mensen die nu hun baan kwijtraken zullen straks door de gemeente weer begeleid worden om weer aan het werk te komen. Wethouder Van Driel maakt zich zorgen over mensen die nu hun werk kwijt raken: “zzp’ers, maar ook mensen met een klein flexibel contract hebben het nu heel moeilijk. Zij zijn ineens hun basisinkomen kwijt, maar hebben nog wel hun kosten die doorlopen. Nu richten we ons dan ook vooral op die noodsituaties. Ervoor zorgen dat mensen met voorschotten toch de huur kunnen blijven betalen en kunnen doorgaan.”

Er zijn op dit moment zo’n 7700 zzp’ers in Zoetermeer, verwacht wordt dat 40 tot 50% een beroep gaat doen op ondersteunende maatregelen. Voor de Tozo regeling zijn er al ruim 1200 aanvragen gedaan, naar verwacht gaat dit aantal de komende weken oplopen tot 2000 tot 3000 aanvragen.

Wethouder Van Driel: “We raden ondernemers die in de problemen komen aan om in ieder geval die aanvraag te doen! Aanvragen mag altijd, ook als de ondernemer zelf nog een buffertje heeft om iets op te vangen. Niemand kan nu al zeggen tot hoe lang dit gaat duren, dus wie weet is die buffer straks wel heel hard nodig.”

 

Noodloket ondernemers

Veel ondernemers zitten met vragen en onzekerheden, zo is het speciale noodloket voor ondernemers van de gemeente Zoetermeer al ruim 300 keer gebeld. Ondernemers kunnen telefonisch contact opnemen met dit loket, via 14 079 – optie 3, als zij vragen hebben over het ondernemen in de coronacrisis.

Ondernemers kunnen hier ook hulp krijgen bij het invullen van een formulier en worden wegwijs gemaakt in de vele regels die er nu zijn. Overigens staan veel vragen en links voor ondernemers al bij elkaar op de website van de gemeente: www.zoetermeer.nl/ondernemers/coronavirus-informatie-voor-ondernemers 

 

Bizarre werkelijkheid

Wethouder Van Driel: “We beseffen ook als bestuurders dat je nu moet handelen om mensen te helpen. Ik vind het elke dag nog steeds een bizarre werkelijkheid waarin we nu terecht gekomen zijn. Normaal gesproken heb je als wethouder 4 jaar de tijd om plannen te maken en uit te voeren, maar dat is nu heel anders. Het besef is heel duidelijk dat we nú moeten handelen om mensen in de stad te helpen.”

Voor het college is het ook veel moeilijker dan anders om contact te blijven houden met mensen uit de stad, nu je niet zomaar meer ergens binnen kan lopen. De wethouders proberen zoveel mogelijk digitaal bereikbaar te blijven, om toch in contact te blijven. Van Driel: “Ik probeer op elke vraag die er digitaal binnen komt, via mail, app of facebook te reageren. ”

Wethouder Iedema vult aan: “Wij zijn gewend om te bouwen aan de stad, maar dat is nu in één klap veranderd in: een zo goed mogelijk vangnet voor de stad neer te zetten.”

Maar naast heel moeilijk en zwaar, is het ook heel mooi om te zien dat er veel mooie dingen ontstaan in Zoetermeer. Veel mensen in de stad steunen elkaar, er zijn acties om bloemen te bezorgen bij zorgpersoneel of ouderen, er worden balkonconcerten gegeven voor mensen die de deur niet uit mogen en mensen zijn solidair met horeca door veel online diners te bestellen. Iedema: “Het is gaaf om te zien dat de saamhorigheid in onze stad zo groot is, daar ben ik echt heel trots op.”

 

Foto: Wethouder Iedema

-advertenties-

-goede doel-