20200330 17727

Burgemeester Aptroot nam maandag 30 maart 2020 afscheid op het Stadhuis

Deze week neemt Charlie Aptroot afscheid als burgemeester van Zoetermeer. Deze gelegenheid grijpen wij aan om terug te kijken naar een aantal voorgangers van burgemeester Aptroot. Waar komen ze vandaan en wat hebben ze meegemaakt.

 Johannes van Trigt  Leopold Roland Middelberg
 Burgemeester Johannes van Trigt Burgemeester Leopold Roland MiddelbergDe eerste burgemeester die wij tegenkomen is Johannes van Trigt. Hij werd gekozen in 1795. Het jaar waarin in de republiek de revolutie plaatsvond en de Franse Tijd ook voor Zoetermeer begon. In het begin vervulde Johannes de functie van schout. Tot zijn overlijden in 1826 bleef hij de eerste burgemeester van Zoetermeer. Gedurende zijn ambtsperiode maakt hij mee hoe keizer Napoleon definitief wordt verslagen en Willem I wordt ingehuldigd als koning der Nederlanden. Tijdens deze periode zou ook de titel van zijn functie een aantal keren veranderen, van schout naar maire, president, opnieuw schout en tot slot burgemeester.

Na zijn overlijden werd Johannes van Trigt opgevolgd door Jacobus Bos. Jacobus is geboren in 1787 als zoon van een landbouwer en klimt snel omhoog op de maatschappelijke ladder door zijn huwelijk met J.E.W. van Aalst Schouten. Zij was de dochter van ambachtsheer Gerardus van Aalst Schouten. Toen Gerardus en vervolgens, in 1832, ook zijn vrouw Elisabeth van Reverhorst waren overleden werd Jacobus naast burgemeester ook ambachtsheer. Jacobus was de eerste van drie generaties “Bossen” die burgemeester van Zoetermeer (en Zegwaart) zouden worden.

In 1931 trad, na twee burgemeesters uit de familie Bos, Leopold Roland Middelberg aan. In tegenstelling tot zijn twee voorgangers kwam Leopold niet uit het dorp maar uit Amsterdam. Daar is hij geboren op 30 september 1881. Omdat zijn vader nauwe banden onderhield met Zuid-Afrika groeide Leopold op in Transvaal. Hij volgde het Staatsgymnasium in Pretoria en heeft meegevochten in de Tweede Boerenoorlog. Hij werd civiel ingenieur en heeft gewerkt bij de spoorwegen in Suriname en Nederlands-Indië. In 1931 werd Leopold burgemeester van Zoetermeer en onder zijn bewind vond de fusie plaats van Zoetermeer en Zegwaart in 1935.

Leopold werd in 1939 opgevolgd door Noé Vernède. Hij maakte als burgemeester de oorlogsjaren mee en het herstel van de (lokale) democratie in 1945 en 1946. Daarnaast werd er gedurende zijn ambtsperiode de eerste aanzet gegeven tot de uiteindelijke stormachtige groei van Zoetermeer vanaf de jaren zestig.

Noe Vernede   installatie Van Tuyll van Serooskerken
 Burgemeester Noé Vernède Burgemeester Van Tuyll van Serooskerken met rechts op de foto loco-burgemeester J. van 't Hoff.En tot slot was er de burgemeester die bekend stond als 'De Baron'. In 1917 werd in Zuilen Hans Georg Inundat Baron van Tuijll van Serooskerken geboren. Voordat Georg in 1964 benoemd zou worden tot burgemeester van Zoetermeer verwierf hij landelijke bekendheid als landrost (een bestuursambtenaar) van Elten. Een Duits dorpje dat, als gevolg van een grenscorrectie, op 23 april 1949 bij Nederland werd gevoegd. Dit zou voortduren tot 1 augustus 1963 toen het dorp weer Duits werd. Vervolgens werd Georg burgemeester van Zoetermeer en maakte hij mee hoe Palenstein werd gebouwd en de eerste spaden de grond in werden gestoken voor Driemanspolder.

Tekst: Sacha van Vlaardingen
Foto's: Stadsarchief Gemeente Zoetermeer, Historisch Genootschap Oud Soetermeer

-advertenties-

-goede doel-