coronavirus2Nederland lijkt goed om te gaan met het dreigende, veel verstorende coronavirus. De meeste mensen trekken zich zichtbaar wat aan van de vele nuttige adviezen. Raymond Timmermans roept in een column op om ook lokaal de zaken goed aan te pakken met een coördinerend wethouder coronavirus.

Velen melden zich aan om anderen hulp te bieden. De regering treft adequate maatregelen voor het hele land. Maar wat dat laatste betreft wel even een kanttekening: op rijksniveau hebben we weliswaar een landelijk crisisteam maar dat verwijst toch ook vele zaken naar de lagere overheden. Word het dan ook niet tijd om daar om te beginnen bestuurlijk op in te spelen? Waarom geen aparte wethouder aangewezen of tijdelijk extra benoemd met de portefeuille coronavirus. Als coördinator voor het werk wat de strijd tegen het coronavirus meebrengt voor de afzonderlijke portefeuillehouders rampenbestrijding, communicatie, verkeer, sociale zaken, arbeidsmarkt, openbare ruimte, zorg en welzijn en onderwijs in het college van B&W.

Dit ligt zeker voor de hand in de wat grotere steden, laten we zeggen de gemeenten met meer dan 100.000 inwoners. Van wie immers zoals we nu mogen aannemen zo’n 50.000 mensen met het coronavirus besmet zullen raken en wat dan voor mogelijk 1-2% van hen, dus 500-1000 mensen fatale gevolgen zal hebben. Van die 100.000+gemeenten zijn er 32 in Nederland waarvan maar liefst zeven in Zuid-Holland: in volgorde van grootte Rotterdam, Den Haag, Zoetermeer, Leiden, Alphen aan den Rijn, Westland en Delft.

Zoetermeer heeft wat dit aangaat in het huidige college een uitstekende kandidaat die vanaf 1 april zijn handen vrij heeft: burgemeester Aptroot, die immers dan wordt vervangen door een waarnemer. Om de zware klus van coronavirus-coördinator meteen ook zijn waarnemer toe te spelen lijkt vragen om moeilijkheden.

Het is aan de gemeenteraad om zo’n besluit te nemen en aan de huidige burgemeester om zelf zich hiervoor desgevraagd kandidaat te stellen. Maar wettelijk staat niets in de weg. De gemeenteraad mag elke ingezetene van Zoetermeer tot wethouder benoemen en Zoetermeer zit nog twee mensen onder het wettelijk voor dit soort gemeenten toegestane maximum van acht fulltime wethouders.

Raymond Timmermans, voormalig chef gemeentepolitiek Haagsche Courant

-advertenties-

-goede doel-