bouwkraanHet college vindt het nog te vroeg om in Zoetermeer, in navolging van Amsterdam, een woonplicht in te voeren. Dit houdt in dat nieuwbouwwoningen niet meer gekocht mogen worden als beleggingsobject, maar door de kopers zelf bewoond moeten worden.

Uit navraag bij Zoetermeerse makelaardij blijkt het in Zoetermeer slechts in geringe mate voor te komen dat nieuwbouwwoningen als beleggingsobject gekocht en ingezet worden. Wethouder Paalvast in de beantwoording van vragen aan de PDvZ-fractie : “Wel is het op grond van de Huisvestingsverordening verboden woningen aan de bestemming tot bewoning te onttrekken. Daarvan is sprake als een woning gebruikt wordt voor kortdurende bewoning (tijdelijke verhuur) of kamerverhuur.”


Vorige week is aan de Stadhoudersring een controle uitgevoerd om ‘spookbewoning’ tegen te gaan. Bij verschillende huizen werd gecontroleerd of de mensen die daar woonden ook ingeschreven stonden in de gemeente of er illegaal woonden.

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

-advertenties-

-goede doel-