boomstronkGroenLinks opperde tijdens de behandeling van het nieuwe Bomenbeleid wederom om iedere verwijderde boom te herplanten. De raad heeft maandagavond 13 januari in de commissie voor het eerst gesproken over het nieuwe bomenbeleid.


Het bomenbeleid is een onderwerp waar veel verschillende meningen en belangen mee gemoeid zijn. Daar waar de ene inwoner niet genoeg kan krijgen van de Zoetermeerse bomen ervaart de andere inwoner vooral overlast.

De huidige klimaatveranderingen met al haar gevolgen zoals afname van biodiversiteit, hittestress en wateroverlast is in onze gemeente mede dankzij de hoeveelheid groen nog goed op te vangen. Om dit zo te houden heeft GroenLinks aan wethouder Jakobien Groeneveld gevraagd om echt elke gekapte boom te herplanten.


In 2015 heeft een groep inwoners een burgerinitiatief ingediend om het bomenbeleid aan te passen. Dit initiatief heeft geleid tot de oprichting van een externe, onafhankelijke Bomenadviescommissie. De afgelopen jaren heeft de bomenadviescommissie als pilot advies gegevens bij de beoordeling van klachten van bewoners over overlast door bomen. Ook zijn er normen ontwikkeld, waardoor bijvoorbeeld schaduwoverlast sneller behandeld kan worden. De Bomenadviescommissie krijgt nu een permanente status als het geactualiseerde bomenbeleid door de raad wordt vastgesteld.

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws 

-advertenties-

-goede doel-