afval scheidenDe gemeente is benieuwd in hoeverre de inwoners hun huishoudelijk afval scheiden. Alleen glas? Of ook papier, GFT, textiel, en PBD (plastic, blik en drinkpakken)? Op doemee.zoetermeer.nl is een enquête gestart over afvalscheiding en veranderingen rondom het ophalen van huishoudelijk afval.

Inwoners van Zoetermeer leveren meer restafval in dan andere gemeenten. De gemeente wil graag weten hoe inwoners hun afval scheiden en welke acties kunnen helpen om het afval beter te scheiden. Verwerking van restafval is duurder voor de gemeente dan van de gescheiden afvalstromen (glas, papier, textiel, GFT, PBD). Dit komt door tariefverhogingen van verwerkers en van de afvalstoffenbelasting (verbrandingsbelasting).

 

Veranderingen op komst

De inzameling van afval gaat veranderen. Maar nog niet alles is bekend, omdat de gemeente graag de antwoorden meeneemt die inwoners geven op de enquête op DoeMee.
Wat vinden inwoners van de openingstijden van het zelfbrengdepot, hoe wordt het afval gescheiden en hoe kunnen we dit verbeteren, enzovoort. De antwoorden op de vragenlijst zijn van belang bij de invoering van de komende veranderingen.

 

Sticker op de brievenbus

Ook vraagt de gemeente zich af hoe de hoeveelheid oud papier kan worden teruggedrongen. Via de brievenbus komt een groot deel van het oud papier binnen, zoals folders en huis-aan-huisbladen. Houden we de nu bekende ja/nee- en nee/nee-sticker? Of gaat de gemeente de ja/ja-sticker invoeren?

-advertenties-

-goede doel-