plas van poot mapsDe Plas van Poot, gelegen bij het Van Tuyllpark, wordt natuurkerngebied, maar op zijn vroegst kan dit pas in 2022. Er lopen nog verschillende onderzoeken en geschat wordt dat dit, vanwege de complexiteit, nog jaren zal duren.

De gemeenteraad nam op 12 november 2018 de motie 1811-42: ‘De Plas van Poot benoemen tot natuurkerngebied’ aan. De Plas van Poot is een klein natuurgebied, dat niet toegankelijk is voor recreatie. De natuur kan hier ongestoord zijn gang gaan en het gebied wordt door vele vogels en andere dieren bezocht.
Voor het aanwijzen als Natuurkerngebied moet de Omgevingswet worden gewijzigd, dit kan in 2021 gerealiseerd worden, als de nieuwe Omgevingswet in werking treedt. Het realiseren van natuurgerichte recreatie in het aangrenzend deel van het Van Tuyllpark zal nog langer op zich laten wachten.

 

Plannen recreatie

De PvdA Zoetermeer heeft vragen gesteld aan het college over het uitstellen van de motie over de Plas van Poot. Zij vragen zich onder meer af of het college op de hoogte is van de plannen van de nieuwe eigenaar van Dutch Water Dreams. Zij zijn van plan om in het voormalige watersportpark een speelparadijs voor kinderen te maken, met in de plas recreatie zoals het varen met bootjes. Ook zijn er plannen om op het buitenterrein mogelijk iets te gaan doen met glamping/tenten, evenementen en/of een speeltuin. Volgens Susanne Bout, PvdA Zoetermeer, kan dit grote gevolgen hebben voor de natuur en dieren, zoals bijvoorbeeld de aalscholvers, rond de Plas van Poot.

Nu de motie wordt verdaagd wil de PvdA niet wachten tot dit onderwerp in de gemeenteraad wordt behandeld. Raadslid Susanne Bout: “De Plas van Poot is een stukje Zoetermeer dat uit het zicht ligt en niet toegankelijk is voor het publiek en juist daarom heeft het hele unieke landschapskenmerken en broeden er aalscholvers, reigers en andere vogels die zich daar veilig weten. In de avonduren vliegen er heel veel vleermuizen. Ondanks dat veel mensen de plas niet kennen is het belangrijk voor Zoetermeer.”

Diverse partijen, waaronder de gemeente zelf, hebben uiteenlopende plannen voor bijvoorbeeld het Van Tuylpark, de Dutch Tech Campus en de nieuwe route van en naar Nutricia. De Plas van Poot ligt midden in dit gebied. “De ontwikkelingen voor de Plas van Poot zelf worden door het college stopgezet, terwijl de ontwikkelingen rondom de Plas van Poot ondertussen gewoon verder gaan. Wij hebben al een tijdje vragen over de bouwplannen en de gewijzigde verkeerssituatie die rondom de Plas van Poot zullen gaan plaatsvinden. Voor ons en de omwonenden van de Bleiswijkseweg zijn de gevolgen voor de Plas van Poot niet duidelijk”, aldus Bout.

De PvdA heeft onder andere vragen gesteld over de voormalige Dutch Water Dreams, het gebruik van bootjes in de Plas van Poot en de hoeveelheid vrachtwagens die direct langs de Plas van Poot gaan rijden.

Foto: Plas van Poot, Google maps

-advertenties-

-goede doel-