EikenprocessierupsWethouder Groeneveld, portefeuiile groen, verwacht komend jaar geen grote problemen met de eikenprocessierups. Zoetermeer zet het gevolgde beleid voort, wat bestaat uit het wegzuigen van nesten en creëren van gunstige leefomstandigheden voor natuurlijke vijanden van de rupsen.

Uit de beantwoording van vragen van de VVD aan het college blijkt dat Zoetermeer zich voldoende voorbereid voelt op een nieuw ‘eikenprocessierups seizoen’. In heel Zoetermeer zijn de eikenbomen geregistreerd, alsmede de overlast door de rups. Wethouder Groeneveld: “Door de kennis en data uit het verleden zijn de locaties als bijvoorbeeld het Noord Aa strand en rondom scholen als eerste aan de beurt om de eikenprocessierups te bestrijden.”

 

Natuurlijke bestrijding

Naast de bestrijding door het wegzuigen van nesten wordt ook natuurlijke bestrijding ingezet. Door het laten staan van bloeiende bermen hebben natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups gunstiger leefomstandigheden, zoals insectenetende vogels, vleermuizen en insecten. Ook wordt bij het aanplanten van nieuwe bomen rekening gehouden met mogelijke overlast door de rupsen. Wethouder Groeneveld: “In het nieuwe boombeleid is meer variatie in boomsoorten meegenomen om een bijdrage te leveren aan het verhogen van de biodiversiteit en het tegengaan van ziekten en plagen.“

-advertenties-

-goede doel-