luxemburglaan mapsMarijke van der Meer van Zó! Zoetermeer heeft vragen gesteld aan het college over de nieuwbouw die aan de Luxemburglaan komt. De raad heeft vastgesteld dat hier 100 tot 150 middeldure/dure huurwoningen en koopwoningen komen, door de projectontwikkelaar wordt nu echter gesproken over kleinere studio’s.


Bij de behandeling door de de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, op 17 december, werd verteld door de architect en de projectontwikkelaar dat een (groot) deel van de nieuwe toren zal gaan bestaan uit ‘studio’s van minder dan 50m2’. Tot nu toe is er in de besprekingen van de raad en op samenspraak bijeenkomsten enkel gesproken over ca. 120 koop- en/of huurappartementen van circa 70 tot 180 m2.


Zó! Zoetermeer maakt zich zorgen dat het gebouw, als het ontwerp klaar is, niet zal voldoen aan de gestelde kaders en daardoor geen doorgang kan vinden. Zij vragen het college om snel contact op te nemen met de ontwikkelaar om te waarschuwen dat het programma moet voldoen aan het door de raad vastgestelde kader voor de woningen. Marijke van der Meer: "Het is natuurlijk ook niet de bedoeling dat de gemeenteraad straks voor een soort voldongen feit wordt gesteld, waarbij de raad – omdat er door de ontwikkelaar al zoveel in geïnvesteerd is – (bestemmings-)plannen moet goedkeuren die niet voldoen aan de vooraf gemaakte afspraken. Een min of meer gedwongen beslissing zoals bij De Zilverster moet natuurlijk worden voorkomen."

Foto Luxemburglaan: Google maps

-advertenties-

-goede doel-