enecoHet college stelt de raad voor in te stemmen met de verkoop van alle aandelen van de gemeente Zoetermeer in Eneco Groep N.V. De verkoop zal 95 miljoen opleveren voor de gemeentekas, maar wethouder Paalvast waarschuwt dat Zoetermeer nu niet in één keer uit de financiële zorgen is.

“Het is natuurlijk éénmalig geld, dat kunnen we dus niet uitgeven aan structurele lasten”, verklaart wethouder Paalvast. “We gaan wel een bedrag reserveren voor de ambities op het gebied van Duurzaam en Groen en investeren verder in projecten die de stad geld gaan opleveren.”

De kopende partij is Diamond Chubu Europe B.B. , de kopende entiteit van Mitsubishi Corporation en Chubu Electric Power Co. Inc.

-advertenties-

-goede doel-