Palet WelzijnIn de decembermaand zijn er heel veel acties waarbij gedacht wordt aan mensen die het wat moeilijker hebben. Ouderen worden deze maand in het zonnetje gezet door diverse organisaties zoals het ouderenfonds en in Zoetermeer onder andere door Magisch Zoetermeer.

Maar januari is niet minder moeilijk, juist na die dure decembermaand hebben gezinnen, maar ook ouderen in armoede moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Voedselbank Haaglanden zamelt daarom houdbaar voedsel in voor de voedselbank van Zoetermeer.

 

Vanaf donderdag 2 tot en met vrijdag 10 januari kunnen mensen hiervoor producten afgeven bij de locaties van Palet Welzijn (Gondelkade 33, Bijdorplaan 471, Albrandswaard 1, Zanzibarplein 5, Petuniatuin 7A, Groenblauwlaan 133 of Nathaliegang 79). Het gaat om verpakte producten die nog ruim op datum zijn. Sap en fris is ook welkom maar geen alcoholische dranken.

Ze vragen tevens mensen die bij Palet Welzijn voor de gymnastiek, koor of één van de andere activiteiten komen een kleinigheidje voor de voedselbank mee te nemen.

Voedselbank Haaglanden copy

 

-advertenties-

-goede doel-