WereldlichtjesdagWereldwijd steken weeouders - ouders van een overleden kind - en familieleden van overleden kinderen elk jaar op de tweede zondag van december om 19:00 uur een kaars aan en laten die een uur branden.

Dooft het licht in de ene tijdzone, dan gaat het in de volgende tijdzone aan. Zo ontstaat er een etmaal lang een band van licht om de planeet. Alle overleden kinderen worden herdacht, ook levenloos geboren kinderen en volwassen kinderen, ongeacht hoe lang geleden ze zijn gestorven en ongeacht de doodsoorzaak.

Voor de 7e keer wordt op zondag 8 december 2019 een Wereldlichtjesdag-herdenking in Zoetermeer georganiseerd. De herdenking vindt plaats bij de begraafplaats Meerbloemhof. Weeouders, overige familieleden, vrienden en anderen die zich betrokken voelen, worden uitgenodigd de herdenkingsbijeenkomst bij te wonen. De bijeenkomst heeft een open karakter en is niet gebonden aan een bepaalde religie of levensovertuiging: iedereen is welkom.

Tussen 18:30 en 18:45 worden weeouders, naasten en betrokkenen ontvangen in de aula van de Meerbloemhof. De herdenking zal beginnen met een stille tocht met kaarslicht over de begraafplaats, waarna deze in de aula van de Meerbloemhof wordt vervolgd met woord en muziek door professionele muzikanten. De namen van de overleden kinderen zullen genoemd worden.

 

Informatie en aanmelden

Meer informatie, het programma en een impressie van de Wereldlichtjesdag-herdenking in Zoetermeer van de afgelopen 6 jaar zijn te vinden op Wereldlichtjesdag of de Facebookpagina. De organisatie vraagt belangstellenden zich via de website aan te melden.

-advertenties-

-goede doel-