silverdomeDe 250 meter schaatsbaan in de SilverDome - de Oval - gaat het huidige schaatsseizoen niet open. De baan heeft te kampen met technische problemen en lekkage. Reparatie van de Oval vraagt om grote financiële investeringen.

De eigenaar van SilverDome – Aprisco Leisure B.V. - heeft de gemeente daarom verzocht om toestemming om de baan dit schaatsseizoen gesloten te houden. Het college stemt – onder voorwaarden - in met dit verzoek. De ijshockeybaan en de curlingbaan van SilverDome zijn dit seizoen wel open.

 

Niet veilig

Afgelopen zomer bleek de Oval opnieuw niet te voldoen aan eisen voor een veilige openstelling. Er is sprake van scheuren die tot lekkages kunnen leiden. In combinatie met elektriciteit kan dit leiden tot onveilige situaties. Net als in 2017 blijft de exploitatie van SilverDome een grote uitdaging. De Oval vraagt om grote financiële investeringen. SilverDome heeft de gemeente Zoetermeer daarom verzocht om - op basis van technische en financiële gronden - eenmalig af te mogen wijken van de geldende afspraken. De exploitatie van het Silverdome in totaal is verleisgevend, mede door de hoge kosten van de Oval.


Na intensief overleg heeft het college besloten in te stemmen met het verzoek om de Oval het huidige schaatsseizoen niet te openen, maar houdt SilverDome wel aan de geldende afspraken. Voorwaarde is dat SilverDome de komende periode gaat werken aan een toekomstvisie en onderzoekt hoe SilverDome een mooie voorziening kan blijven in Zoetermeer, met behoud van de Oval.

 

Busvervoer voor schaatsers

Op de Oval trainden IJsvereniging Zoetermeer en de Schaatsschool Zoetermeer. Om ervoor te zorgen dat de schaatsers ook dit seizoen kunnen blijven trainen, stelt SilverDome voor om – als de vereniging en de school dit willen - gedurende het huidige schaatsseizoen te zorgen voor busvervoer naar de Uithof in Den Haag.

-advertenties-

-goede doel-