Koplopergemeenten clientondersteuners

Vertegenwoordigers van alle koplopergemeenten

Vorige week is de gemeente Zoetermeer uitgeroepen tot koplopergemeente cliëntondersteuning. Het koplopertraject pakt de gemeente op om het aanbod, de vindbaarheid en de kwaliteit van cliëntondersteuning te verbeteren.

Wethouder Ingeborg Ter Laak: ‘Ik ben er trots op dat Zoetermeer mee mag doen als koplopergemeente. Meedoen biedt ons heel veel kennis en expertise uit het hele land over hoe je cliëntondersteuning goed kunt organiseren. Tijdens de bekendmaking van Zoetermeer als koplopergemeente hoorde ik de uitspraak ‘Cliëntondersteuning is het grootste geheim van de Wmo’. Deze uitspraak vind ik zo treffend. Het geeft de worsteling die wij hebben als gemeente en die je in het hele land ziet weer.’

Cliëntondersteuners denken mee
Niet iedereen weet zijn weg te vinden langs de verschillende loketten en regelingen rond bijvoorbeeld de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Participatiewet, Zorgverzekeringswet (Zvw), Jeugdwet en de Wet langdurige zorg (Wlz). Wat zijn de mogelijkheden? Wat wordt van inwoners zelf verwacht? Onafhankelijke cliëntondersteuners helpen inwoners bij het formuleren van de hulpvraag en denken mee over oplossingen. Bijvoorbeeld bij vraagstukken rond zorg en ondersteuning, maar ook rond werk en inkomen, wonen en onderwijs. Vooral mensen in kwetsbare situaties en hun naasten ondervinden vaak problemen bij het regelen van passende zorg en ondersteuning.

Verbeteren bekendheid en vindbaarheid
In Zoetermeer hebben Stichting MEE en Palet Welzijn sinds 2015 de rol als onafhankelijk cliëntondersteuner. Vanaf 2016 zijn Stichting MEE en Palet Welzijn samen gaan werken onder de noemer ZoSamen, om voor inwoners één portaal voor cliëntondersteuning te vormen. Zoetermeer is nu één van de 20 koplopergemeenten die de kwaliteit en bekendheid van cliëntondersteuning willen verbeteren.

-advertenties-

-goede doel-