20191107 Ondertekening convenant Bemoeizorg en WijksignaleringWethouder Ingeborg Ter Laak (zorg en welzijn) en tien andere samenwerkingspartners ondertekenden donderdag 7 november het convenant Bemoeizorg en Wijksignaleringsoverleg Zoetermeer. Mensen die zorg nodig hebben, kunnen zo sneller geholpen worden.

Ingeborg Ter Laak: ‘Met dit convenant in de hand, kunnen de samenwerkingspartners inwoners die mentaal kwetsbaar zijn en problemen hebben op meer leefgebieden - zoals wonen, financiën en gezondheid - beter en sneller helpen. Zo willen we voorkomen dat mensen in grotere problemen komen. Ook kunnen we vaker helpen om overlast voor andere inwoners in de stad niet erger te laten worden.’

 

Snellere hulp door uitwisselen gegevens

In het convenant staan afspraken die het voor de samenwerkingspartners mogelijk maken om gegevens met elkaar uit te wisselen. Hierdoor kunnen inwoners sneller de juiste hulp krijgen. De privacy van inwoners blijft hierbij gegarandeerd. De partners van de gemeente die het convenant ondertekenden zijn: de Nationale Politie Regionale Eenheid Zoetermeer, De Goede Woning, Vestia, Vidomes, GGZ Rivierduinen, Kwadraad, LIMOR, Parnassia Groep, Plicare/Vierstroom Zorg Thuis B.V. en GGD Haaglanden.

-advertenties-

-goede doel-