logo-zoetermeer-wapenZoetermeer hoort bij de gemeenten met het meest sociale beleid op het gebied van Werk, Zorg en Inkomen in Nederland. Dit blijkt uit een monitoronderzoek van vakbond FNV dat deze week werd gepresenteerd. Zoetermeer scoort vooral goed op een duurzame uitstroom naar werk na een re-integratietraject en het beleid rond Zorg.


Edo Haan (wethouder Werk en Inkomen): ‘Het FNV-rapport laat zien dat mensen hier niet snel terugvallen naar de bijstand. Mensen die aan het werk kunnen, gaan in Zoetermeer dus duurzaam aan het werk. We houden minstens twaalf maanden een vinger aan de pols om te voorkomen dat mensen weer aangewezen raken op een uitkering.’


Frank Speel (wethouder Zorg) valt bij: ‘Daarnaast scoort Zoetermeer hoog op het zorgbeleid. Het FNV-rapport wijst op een eerlijk tarief voor de thuiszorg, goed werkgeverschap van de zorgaanbieders en de ondersteuning van mantelzorgers. Het college is er bijzonder trots op dat Zoetermeer ondanks de bezuinigingen toch zo’n sociaal beleid blijft voeren.’


De FNV voert de lokale Monitor Werk, Inkomen en Zorg elke twee jaar uit. Twee jaar geleden behoorde Zoetermeer ook al bij de tien procent van gemeenten met het meest sociale beleid.
Het rapport Lokale Monitor Werk, Inkomen en Zorg 2012 is te vinden op www.fnv.nl

-advertenties-

-goede doel-