Straatverlichting

Ook in 2018 pakt de gemeente weer stille en enge plekken aan. Het gaat om plekken waar inwoners zich onveilig voelen, omdat het er bijvoorbeeld onvoldoende verlicht is of omdat het onoverzichtelijk is door overhangend groen.  Inwoners kunnen tot 31 januari 2018 een stille en enge plek aanmelden via www.zoetermeerveilig.nl.

Dit jaar zijn 32 locaties aangemeld. Op 14 locaties heeft de gemeente extra verlichting geplaatst of is de huidige verlichting aangepast. Daarnaast zijn 6 locaties opgepakt vanuit regulier onderhoud of vanuit de wijkaanpak. De gemeente kon niet alle aangemelde locaties aanpakken, bijvoorbeeld omdat het om particulier eigendom ging. De gemeente stimuleert buurtbewoners om zelf actie te ondernemen door onder meer een lamp te bevestigen op schuren bij achterpaden.

Zoetermeer Veilig

De gemeente heeft het thema veiligheid hoog op de agenda staan en vindt het belangrijk dat inwoners zich veilig voelen in de stad. Met projecten als WAS (Wijk en Agent Samen), WhatsApp Buurtpreventie en de grote controleacties op de RandstadRail probeert de gemeente de veiligheid in de stad te vergroten. Daarnaast geeft de gemeente tips aan inwoners om zelf de veiligheid te vergroten. 

Meer informatie staat op www.zoetermeerveilig.nl .

-advertenties-

-goede doel-