Elk jaar worden op de tweede zondag van december een uur lang kaarsjes gebrand ter nagedachtenis van overleden kinderen. Door de tijdzones ontstaat er een etmaal lang een band van licht om de wereld als teken van verbondenheid met elkaar en met de overleden kinderen. Dit jaar is deze Wereldlichtjesdag op zondag 10 december.

 

wereldlichtjesdag 2Met prachtige warme kleuren laat de natuur ons weten dat we op weg gaan naar de donkere feestdagen met kaarsjes, plezier en saamhorigheid. Voor families en gezinnen waarin een kind is gestorven, kunnen deze feestdagen pijnlijk en moeilijk zijn. Hoe kort of lang geleden het kind ook overleden is, welke doodsoorzaak er is geweest en hoe jong of oud het kind ook was bij overlijden, het kind wordt altijd gemist. Juist tijdens de saamhorigheid van de feestdagen, kan de leegte die een overleden kind heeft achtergelaten, extra pijnlijk zichtbaar en voelbaar zijn.

Daarom worden in vele plaatsen over de wereld jaarlijks op de tweede zondag van december – dit jaar is dat op 10 december – om 19.00 uur plaatselijke tijd een uur lang kaarsen gebrand ter nagedachtenis van overleden kinderen. Door de tijdzones ontstaat er een etmaal lang een band van licht om de wereld als teken van verbondenheid met elkaar en met de overleden kinderen. Deze Wereldlichtjesdag-herdenkingen zijn een moment van liefdevolle aandacht voor het overleden kind, dat voor weeouders als een steun in de rug kan voelen.

Ook in Zoetermeer zullen er op zondag 10 december 2017 kaarsen branden tijdens een herdenkingsbijeenkomst in het licht van Wereldlichtjesdag. Weeouders, familie, vrienden en anderen die zich betrokken voelen, worden uitgenodigd de herdenkingsbijeenkomst bij te wonen. De bijeenkomst heeft een open karakter en is niet gebonden aan een bepaalde religie of levensovertuiging. Het is fijn als u zelf een kaars in een lantaarntje of in een windbestendig potje meeneemt, evenals een aansteker om de kaars buiten aan te kunnen steken. Ook wordt u uitgenodigd om een ingelijste foto van uw overleden kind mee te nemen naar de herdenking. De foto’s zullen gedurende de herdenking tussen kaarslicht geplaatst worden. Na afloop kunnen de foto’s vanzelfsprekend weer meegenomen worden naar huis.

Verzamelen is tussen 18.30 uur en 18.45 uur in de ontvangstruimte van crematorium Meerbloemhof, Buytenparklaan 1, 2721 AX Zoetermeer. Om 18.45 uur wordt een stoet gevormd en gaan de kaarsen aan om een stille tocht met kaarslicht te lopen langs de kinderbegraafplaats. Gemeente Zoetermeer zorgt voor ingetogen verlichting op de begraafplaats. De stille tocht zal rond 19.30 uur eindigen in de aula van de Meerbloemhof. Aansluitend is er de bijeenkomst met het noemen van de namen van de overleden kinderen, stilte, bezinningsteksten, en muziek van harpiste Carla Bos, fluitiste Riëtte Beumer en hangdrummers Joris Cohen en Javier Murugarren. Na de bijeenkomst is er koffie en thee en kunnen mensen tot 21.00 uur napraten in de koffiekamer van de Meerbloemhof. De begraafplaats zal tot 21.00 uur toegankelijk zijn.

De bijeenkomst is gratis. Een vrijwillige bijdrage draagt bij aan de mogelijkheid de herdenking jaarlijks te organiseren (NL27 RBRB 0943 4861 49 t.n.v. Stichting Wereldlichtjesdag Zoetermeer). Uw aanmelding wordt op prijs gesteld. Dat kan met de aanmeldknop op onze website www.wereldlichtjesdagzoetermeer.nl waar u ook meer informatie kunt vinden. Aanmelding is niet strikt noodzakelijk. U kunt tot aan het begin van de herdenking uw kind aanmelden voor het noemen van de namen. Vanzelfsprekend bent u ook van harte welkom zonder opgave van uw naam en ook zonder dat de naam van uw kind wordt genoemd.

-advertenties-

-goede doel-