logo cyclus afval scheidenDe gemeente maakt even pas op de plaats waar het gaat om grote investeringen in afvalscheiding. De milieuwinst van gescheiden inzamelen van plastic blijkt tegen te vallen en de plasticberg groeit. “Misschien heeft na- scheiding wel de toekomst”, aldus wethouder Robin Paalvast.

Het huidige systeem gaat niet meteen overboord, want dit voldoet op het moment prima, aldus de wethouder. Maar het afvalsysteem kan wel verbeterd worden. Zo worden bestaande ondergrondse containers voor PBD (plastic, blik en drankenkartons) vaker geleegd, zodat mensen niet meer met hun tas vol plastic voor een volle bak staan. Er komen een aantal perscontainers waardoor er tien keer meer PBD in past. Ook wordt het mogelijk een extra minicontainer voor oud papier/karton aan te vragen, net als een kleinere restafvalcontainer of grote gft-container.

Wethouder Paalvast: “Nu de markt zo snel verandert, vinden wij het verstandig om even te wachten met nieuwe grote investeringen”. Het plastic afval dat nu in Zoetermeer gescheiden wordt ingezameld, stapelt zich op. De bedoeling was om dit afval te verkopen aan bedrijven die er weer nieuwe producten van kunnen maken, maar het landelijk aanbod is veel groter dan de vraag. De gemeente wil hier zelf zijn verantwoordelijkheid in nemen en bij aanbestedingen vaker kiezen voor hergebruikt plastic. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor paaltjes, plastic banken of zelfs plastic wegen. “Hergebruik is waarschijnlijk wel duurder dan het maken van nieuw plastic, door de lage olieprijs”, aldus Paalvast.

Er wordt de komende periode een onderzoek gedaan naar de mogelijkheid tot het invoeren van machinale nascheiding van PBD uit het restafval. Op dit moment is dat in Zoetermeer nog niet mogelijk.

 

Onderzoek met extra minicontainer

De afgelopen periode heeft de gemeente onderzoek gedaan naar alternatieve vormen van afvalinzameling. Circa 1000 inwoners in De Leyens en Rokkeveen hebben als proef een extra minicontainer ontvangen om PBD aan huis in te zamelen. Bij een deel van hen is ook geëxperimenteerd met de verlaging van de inzamelfrequentie van het restafval. Voor de huishoudens in een deel van Oosterheem zijn diverse ondergrondse containers omgebouwd naar PBD-containers. De resultaten van deze proeven waren qua hoeveelheid ingezameld PBD redelijk tot zeer goed. Echter blijken de kosten voor een extra minicontainer aan huis op dit moment te hoog.

 

Samen met inwoners

Inwoners konden aan de start van dit traject meedenken over de plannen om het scheiden van afval te verbeteren. Zij konden deelnemen aan een workshop of een enquête invullen. Ruim 2100 Zoetermeerders hebben de enquête ingevuld. Een beperkt aantal heeft de workshop gevolgd over wat mogelijk werkt voor afvalscheiding. Bij het tot stand komen van het afvalbeleidsplan zijn de ervaringen en bevindingen van inwoners bij de onderzochte  verschillende inzamelmethoden meegenomen.

De gemeenteraad bespreekt het afvalbeleidsplan aan het einde van dit jaar.

-advertenties-

-goede doel-