le-zh-langeland2“De gemeente Zoetermeer is verheugd over de informatie dat ‘t LangeLand Ziekenhuis kan toetreden tot de Reinier Haga Groep. De raden van bestuur van beide organisaties hebben daarover een akkoord bereikt met instemming van de raden van toezicht.

Eind maart werd al een intentieovereenkomst gesloten tussen ‘t LangeLand Ziekenhuis en de Reinier Haga Groep. Als de toetreding doorgaat blijft het LangeLand Ziekenhuis als basisziekenhuis voortbestaan, als onderdeel van de Reinier Haga Groep.

Volgens wethouder Isabelle Vugs is dit geweldig nieuws voor de Zoetermeerders en de regio. “Blijkbaar hebben onze gezamenlijke inspanningen om het ziekenhuis te behouden vruchten afgeworpen. Overigens is nog niet alles hierover bij ons bekend. De gemeente heeft nog een formele rol doordat onze instemming met de statutenwijziging van het LLZ nodig is. Daarnaast zullen de gemeente, het LLZ en de Reinier Haga Groep, maar ook de banken nog verder moeten praten over financiële details.”

Naar verwachting wordt in de zomer meer duidelijk onder welke financiële condities de Reinier Haga Groep eigenaar wordt van het LangeLand Ziekenhuis. Het afronden van de overname maakt ook de weg vrij om verder te praten over het structureel financieel gezond maken van het Zoetermeerse ziekenhuis.

le-zh-langelandIn maart dit jaar bood een Zoetermeerse delegatie handtekeningen aan bij de zorgverzekeraars uit protest tegen plannen voor versobering van het zorgaanbod in Zoetermeer en dan met name de dreigende sluiting van de Spoedeisende Hulp (SEH) en Intensive Care (IC)-afdelingen van het LangeLand Ziekenhuis. Daarbij is toen afgesproken dat er in juli een bestuurlijk gesprek met de zorgverzekeraars plaatsvindt.

Naar verwachting is er daarna meer duidelijkheid over het reorganiseren van de spoedeisende zorg in de regio Haaglanden en de toekomst van de spoedeisendehulp en intensive careafdelingen van het LangeLand Ziekenhuis.

De adviesorganen van zowel het LangeLand Ziekenhuis als de Reinier Haga Groep moeten nog instemmen met de overname. Dat geldt ook voor de Autoriteit Consument en Markt en de Nederlandse Zorgautoriteit”.

-advertenties-

-goede doel-