Vijf wethouders werden maandag 19 mei benoemd in het college van Zoetermeer: Mariëtte van Leeuwen (LHN), Marc Rosier (VVD), Robin Paalvast en Isabelle Vugs (D66) en Taco Kuiper (PvdA). De gemiddelde leeftijd van de wethouders is 43 jaar, waarmee de Zoetermeerse politiek flink verjongd wordt. Mariëtte van Leeuwen is hierbij de enige wethouder die overgaat van het oude naar het nieuwe college, zij het met wel enkele aanpassingen in de portefeuille.

Mariëtte van Leeuwen: “Onderwijs en zorg zijn uit mijn portefeuille verdwenen, daarvoor in de plaats is economische zaken gekomen. Ook heb ik coördinerende taken voor de decentralisaties in de zorg”. Mariëtte ziet het als een belangrijke taak van het college om te blijven zoeken naar manieren om de burgers te betrekken bij de politiek, óók de zwijgzame meerderheid. Zij blijft dan ook actief op zoek gaan naar reacties en suggesties. Zij is blij dat ze nog steeds wethouder van jeugd is: “Daar heb ik afgelopen periode veel energie in gestoken en ga ik graag mee door!”

Taco Kuiper, wethouder sociale zaken/werk en inkomen en armoedebeleid, wonen en het vastgoedbedrijf, gaat zich de komende tijd inzetten om iedereen aan het werk te krijgen. Ook kortere wachtlijsten voor huurwoningen staan hoog op zijn agenda. Taco: “Er is ruimte om in de Raad nieuw beleid te maken, niet alles staat al helemaal vast.”

Marc Rosier is wethouder voor stedelijke ontwikkeling, ruimtelijke ontwikkeling, beheer openbaar gebied, verkeer en vervoer en dienstverlening. Hij heeft in zijn portefeuille dus heel veel te maken met ruimte. Hij ziet ook ruimte in het college: “Er is geen scherpe lijn tussen coalitie en oppositie. Natuurlijk is er zeker kritiek, maar daar gaan we mee aan de slag. In de organisatie achter de raad en het college zit heel veel ervaring en kwaliteit. Ik ben er van overtuigd dat het gaat lukken, maar we zullen het moeten laten zien!”

Isabelle Vugs zet zich in voor onderwijs, zorg en welzijn, personeelszaken en organisatieontwikkeling en het grondbedrijf. Met zorg en welzijn en onderwijs heeft zij een uitdagende portefeuille. Zij is echter niet nieuw in de politiek maar heeft al geruime tijd gewerkt bij de gemeente Leidschendam en heeft er vertrouwen in dat met hard werken en inzet er veel bereikt kan worden.

Robin Paalvast houdt zich bezig met onder meer financiën, cultuur, bruis, communicatie, citymarketing, Informatiebeleid en groen en duurzaam. “Er gaat veel veranderen, maar ik wil ook kijken naar kansen. Verandering hoeft niet per se nadelig te zijn, ik zie ook kansen om bv de zorg te verbeteren.”

-advertenties-

-goede doel-