FD3D1572De gemeente begint in juni met de eerste werkzaamheden voor de aanleg van een dynamisch parkeerverwijssysteem. Met dit systeem is het voor de automobilist vanaf de hoofdwegen makkelijk om te zien waar hij zijn auto kan parkeren als hij naar de Dorpsstraat wil. Daarmee verbetert de bereikbaarheid van de Dorpsstraat. Bij de behandeling van het Verkeersplan Dorp (2011) besloot de raad dit systeem aan te leggen.

Het parkeer verwijssysteem geeft aan waar de parkeerterreinen liggen en hoeveel vrije parkeerplaatsen er nog beschikbaar zijn. Op deze manier krijgt de bezoeker een betere verwijzing naar de grotere parkeerterreinen én kan deze gelijk zien hoeveel plaatsen beschikbaar zijn.

Sensoren

Vanaf 1 juni wordt in ieder parkeervak een sensor aangebracht. Zo weet het systeem of een parkeerplaats vrij of bezet is. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd en naar verwachting veroorzaakt dit geen overlast. Zodra de sensoren zijn geplaatst begint het testen en tellen van de geparkeerde auto’s.

In bedrijf

In de loop van de volgende maanden worden de verwijsborden geplaatst en als laatste stap de beschikbare vrije parkeerplaatsen getoond. Het streven is om het systeem uiterlijk op 1 november 2013 in bedrijf te hebben. Dan worden alle auto’s direct naar de dichtstbijzijnde parkeerplaats geleid waardoor er minder zoekverkeer is. Dit bevordert ook de verkeersdoorstroming en is minder belastend voor het milieu.

Geen parkeergarage Nicolaasplein

Het aantal en de bereikbaarheid van de parkeerparkeerplaatsen is een belangrijke factor voor de Dorpsstraat als aantrekkelijk winkel- en verblijfsgebied. Voor de ontwikkeling van de projecten Culturele As, Amateurtheater en Park Palenstein zijn circa 200 parkeerplaatsen rond de Dorpsstraat nodig. Het Zoetermeerse bestuur wil deze parkeerplaatsen aansluitend op de parkeerring aanleggen op het moment dat een project wordt gestart.

Hiermee hoeft de parkeergarage onder het Nicolaasplein niet te worden gerealiseerd. Deze alternatieve oplossing bespaart ook circa €1 mln. Het college heeft hiervoor een voorstel aan de gemeenteraad gestuurd.

-advertenties-

-goede doel-